Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2016 - II Nagroda – przedszkola
Wola – nasza mała ojczyzna

Anna Mazurek, Bożenna Wilczyńska, Renata Stawczyk-Mizińska, Anna Ławnik-Zawadzka, Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa”, Wola

Pierwszy krok:
Rok 2016 to rocznica 100-lecia przyłączenia Woli do Warszawy. Przedszkola także pragnęły włączyć się w te wydarzenia. Stąd pomysł, aby zaangażować w nie nauczycieli i dzieci. Tak powstał projekt opracowany przez dyrektorki czterech wolskich przedszkoli: Przedszkola nr 47, 62, 124 i 253. Początkiem były spotkania z nauczycielkami. Omawiałyśmy cele, zadania i sposoby realizacji oraz dokumentowania materiałów. Rozpoczęłyśmy zbieranie materiałów: książek, albumów, gazetek, pocztówek, bajek przedstawiających Wolę dawniej i dziś. Zainteresowałyśmy nimi dzieci, które stworzyły listę pytań badawczych oraz plan poszukiwania na nie odpowiedzi.

Opis:
Projekt zakładał poznanie Dzielnicy Wola przez 5-letnie dzieci z 26 wolskich przedszkoli. Przez pięć miesięcy 650 wolskich dzieciaków poznawało swoją dzielnicę. Były wycieczki, wyjścia w teren, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkania z osobami związanymi z Wolą. Dzieci poznawały na mapie swoją część dzielnicy, w której położone jest przedszkole. Zapoznawały się z terminologią dotyczącą historii Woli, tworzyły siatki pojęć o dzielnicy, poznawały literaturę i dokumentację fotograficzną. Poznawały najbliższą okolicę przedszkola, szkicowały miejsca najbardziej je intrygujące. Uczestniczyły w spacerach z przewodnikiem i nauczycielami odkrywając tajniki historii dzielnicy. Tworzyły opowiadania, analizowały zmiany w wyglądzie poszczególnych obiektów w odniesieniu do dokumentacji fotograficznej. Spotykały się i rozmawiały z ekspertami (miłośnikami – mieszkańcami Woli) na tematy związane z teraźniejszością i historią naszej dzielnicy. Nawiązały współpracę z muzeami znajdującymi się na Woli. Podjęliśmy współpracę na portalu społecznościowym Facebook z panem prowadzącym stroę „Jestem z Woli”. Wynikiem kończącym projekt był finał z podsumowaniem wszystkich podjętych przez nauczycieli i realizowanych przez dzieci zadań. Powstała puzzlomakieta imitująca dzielnicę Wola, na której znalazły się wykonane przez dzieci przestrzenne miniatury wszystkich ważniejszych budowli wraz z naturalnym ukształtowaniem terenu, z parkami, zbiornikami wodnymi, ulicami i pomnikami.

Rezultaty projektu:
Dzieci potrafią odszukać na mapie dzielnicę Wola, a na mapie administracyjnej odszukać rejon swojego przedszkola. Znają literaturę i dawną i dzisiejszą dokumentację fotograficzną rejonu wokół swojego przedszkola. Potrafią dokonać analizy i dostrzec zmiany w wyglądzie poszczególnych obiektów w odniesieniu do dokumentacji fotograficznej. Poznały zabytki oraz ciekawe miejsca związane z dzielnicą. Zwiększyły swoją wiedzę na temat kultury, zabytków, przyrody. Poznały techniki dokumentowania interesujących je rzeczy. Zgromadziły zdjęcia dotyczące znanych im miejsc. Wykorzystują różnorodne materiały do tworzonych prac plastycznych. Potrafią naszkicować miejsce aktualnie zwiedzane. Opanowały umiejętność uważnego słuchania, obserwowania i tworzenia. Posiadły poczucie tożsamości z Dzielnicą Wola. Powstało: 47 swobodnych tekstów, 124 wiersze i 172 piosenki o Woli.

Oryginalność koncepcji:
Koncepcja realizowana była w jednym czasie przez 26 wolskich przedszkoli, 52 nauczycieli 650 dzieci. Przez 5 miesięcy przedszkolaki poznawały Wolę w terenie lub podczas lekcji tematycznych w bibliotekach, przedszkolach, w muzeach, z nauczycielami, przewodnikiem lub z miłośnikami Woli: z dziadkami, rodzicami. Poznały historię i teraźniejszość naszej dzielnicy. Zwracały uwagę nie tylko na zabytki, ale również na różnice architektoniczne, ciekawe podwórko, intrygujące drzewo.

Co było najtrudniejsze?
Najtrudniejszym momentem było przekonanie nauczycieli do możliwości realizacji projektu. Do uświadomienia, jak wiele wartościowych budowli architektonicznych jest w naszej dzielnicy, z którymi warto zapoznać dzieci. Obawy dotyczyły też sposobu komunikacji pomysłodawców z nauczycielami realizującymi projekt.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Zaskoczeniem było duże zaangażowanie się społeczności lokalnej – dziadków i rodziców, ich chęć przekazywania dzieciom informacji o Woli. Spotkałyśmy się także z otwartością wielu instytucji: biblioteki, muzea, sale pamięci. Zaskoczyła nas także niezwykła staranność i różnorodność technik plastycznych wykorzystanych do wykonania prac przez dzieci – albumów, modeli budynków.

Największa radość:
Największą radością było to, że dzieci miały możliwość kontaktu z szeroko rozumianą kulturą. Poznały zabytki, odwiedzały muzea, miały kontakt z przewodnikiem. Poznały technikę fotografii jako jeden z elementów dokumentacji. Poznały literaturę, same tworzyły swobodne teksty, wymyślały bajki, układały wiersze i piosenki. Wykorzystywały wiele technik plastycznych, poznawały nowe.

Termin:
15 lutego – 20 czerwca 2016 r.

Miejsce:
Dzielnica Wola

Adresaci:
dzieci

Realizatorzy:
autorki projektu: Renata Stawczyk-Mizińska, Bożenna Wilczyńska, Anna Mazurek, Anna Ławnik-Zawadzka oraz pięćdziesiąt dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego

Partnerzy:
Dzielnica Wola
Biblioteki Publiczne
strona „Jestem z Woli” na Facebooku

Liczba uczestników:
bezpośrednich – 650
pośrednich – 5500

Finansowanie:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy

www.wola.waw.pl/page/61,aktualnosci-.html?id=5890
przedszkole47.warszawa.pl/tag/wola-nasza-mala-ojczyzna
jasminowygaj.waw.pl/wydarzenia/projekt-wola-nasza-mala-ojczyzna-budowanie-tozsamosci-dzieci-z-dzielnica-wola

Multimedia