Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2016 - I Nagroda – szkoły ponadgimnazjalne
XXII Seminarium Filmowe dla Maturzystów "Wiek XX i XXI w zwierciadle kina"

Hanna Wiśniewska, Andrzej Bukowiecki, Grzegorz Pieńkowski, LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha, Ursynów

Pierwszy krok:
Projekt powstał jesienią 1993 roku. Wtedy to Hanna Wiśniewska – nauczycielka języka polskiego w nowym LXIII LO, pomysłodawczyni koncepcji projektu – uzyskała merytoryczne i organizacyjne wsparcie ze strony Filmoteki Narodowej i Domu Sztuki. Ówczesny dyrektor Filmoteki Narodowej Waldemar Piątek wraz z pracownikami, w szczególności Grzegorzem Pieńkowskim, zapewnił dostęp do zasobów FN. W projekt zaangażowali się także twórcy filmowi, profesorowie i krytycy m.in.: Andrzej Werner, Jerzy Płażewski, Andrzej Kołodyński, Tadeusz Sobolewski. Wiedza filmoznawcza Andrzeja Bukowieckiego i Grzegorza Pieńkowskiego – współautorów programu – okazała się bezcenna. Seminarium realizujemy od 1994 r. (pierwszy rocznik maturzystów pierwszego na Ursynowie liceum).

Opis
XXII Seminarium Filmowe dla Maturzystów było kontynuacją realizowanej od 1994 roku formy edukacji kulturalnej. Tegoroczne seminarium Wiek XX i XXI w zwierciadle kina był zgodny z zasadą, którą kierują się autorzy – realizatorzy programu: każde Seminarium uzupełnia szkolną wiedzę o historii i kulturze, ma skłonić młodych widzów do głębszych rozważań natury estetycznej i etycznej. Inspirują ku temu odwołania do najważniejszych wydarzeń historycznych w XX wieku i najnowszych faktów i zjawisk społecznych, zobrazowanych w filmach dokumentalnych, fabularnych i animowanych. Program tegorocznego Seminarium obejmował tematy:
1. Powaga i śmiech – dwa spojrzenia na historię. Maturzyści obejrzeli filmy: Matka Królów J. Zaorskiego, Wychowanie dla śmierci C. Gerominiego (USA 1942), Zezowate szczęście A. Munka. Uczestniczyli w spotkaniu z Januszem Zaorskim.
2. Historia w kinowym obiektywie nauki. Wysłuchano wykładów: Człowiek XX i XXI wieku w żarnach historii i polityki oraz Film polski w służbie państwa – rys historyczny ilustrowanych materiałem filmowym.
3. Czego się boimy, przed czym uciekamy, co się nam marzy.... Ten dzień wypełniły projekcje filmów: Pierwszy krok w chmurach A. Gorłowej (Ukraina 2012), Głód 33 O. Janczuka, Joanna F. Falka oraz Materiał C. Freimonda (RPA 2012). Największym wydarzeniem tego dnia było spotkanie z wybitnym reżyserem Feliksem Falkiem, współtwórcą Kina Moralnego Niepokoju.
4. Naszej codzienności blaski i cienie to temat ostatniego dnia Seminarium. Po projekcji filmu Wymyk G. Zglińskiego Adam Trwoga – nauczyciel akademicki poprowadził warsztaty filmoznawcze. Ukoronowaniem Seminarium była projekcja najnowszego filmu Janusza Majewskiego Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy i spotkanie z reżyserem.

Rezultaty projektu:
Dzięki wykładom połączonym z prezentacjami dzieł filmowych, sytuującym te dzieła w kontekstach: historycznym, filozoficznym, kulturowym i artystycznym, uczniowie pogłębili swą wiedzę z zakresu historii, szeroko pojętej kultury, a także sztuki i estetyki filmowej. Podjęli udaną próbę rozważenia postaw jednostek (w tym artystów) w sytuacjach zmuszających do wyboru postawy etycznej. Rozwinęli umiejętność zadawania trudnych pytań, poszukiwania odpowiedzi i samodzielnej refleksji o odzwierciedleniu XX i XXI wieku w kinie. Uczniowie poznali ambitną twórczość filmową polską i zagraniczną, co w dobie komercjalizacji i banalizacji kultury jest ważną pozyskaną wartością edukacyjną. W Seminarium uczestniczyli też nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii, doskonalący umiejętność wykorzystania filmu w dydaktyce i pracy wychowawczej.

Oryginalność koncepcji:
W latach 90. szkolna edukacja filmowa nie była powszechna. W 1994 r. (pierwsze Seminarium) była to jedyna taka forma w Warszawie. Połączenie wykładów o charakterze uniwersyteckim z dziełami filmowymi o dużej wartości artystycznej jest dla uczniów źródłem wiedzy, a przy tym stwarza im możliwość poznania trudno dostępnych materiałów filmowych, opatrzonych komentarzem twórców oraz wybitnych literaturoznawców, filmoznawców kulturoznawców. O oryginalności koncepcji świadczy również fakt realizacji tej formy od 22 lat, co jest niezwykłe i trwale wpisuje się w tradycję zarówno LXIII LO, jak i Domu Sztuki. Możliwość bezpośredniego kontaktu z wybitnymi twórcami sztuki filmowej jest okazją do głębszej refleksji, pobudzenia wrażliwości estetycznej i etycznej. Oryginalne jest również to, że Seminarium od dziesięciu lat ma charakter międzyszkolny.

Co było najtrudniejsze?
Konsekwentne dążenie do utrzymania wysokiego poziomu edukacyjnego przy ciągłych zmianach w systemie oświaty, narzucających utrudnienia w organizacji zajęć poza salami lekcyjnymi, poza przestrzenią szkoły.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Nie spodziewaliśmy się, że nasze przekonanie o konieczności uzupełnienia szkolnej edukacji humanistycznej edukacją filmową okaże się z czasem również ważne dla reformatorów systemu polskiej oświaty (nowa podstawa programowa zobowiązująca szkoły do realizacji edukacji filmowej). Nie spodziewaliśmy się niemalejącego zainteresowania Seminarium ze strony kolejnych roczników maturzystów i nauczycieli.

Największa radość:
Przyjęcie zaproszenia przez aż trzech wybitnych twórców: Feliksa Falka, Janusza Majewskiego i Janusza Zaorskiego. Bogactwo merytoryczne i emocjonalne rozmów maturzystów z twórcami, co świadczy o wzajemnym zainteresowaniu i szacunku przedstawicieli różnych pokoleń.

Termin:
16 – 19 lutego 2016 r.

Miejsce:
Dom Sztuki SMB „Jary”

Adresaci:
młodzież, dorośli

Realizatorzy:
Hanna Wiśniewska – nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny,
Andrzej Bukowiecki – filmoznawca
Grzegorz Pieńkowski – filmoznawca, nauczyciel akademicki

Partnerzy:
Dom Sztuki SMB "Jary"

Liczba uczestników:
bezpośrednich – 105
pośrednich – 10

Finansowanie:
Dzielnica Ursynów, LXIII LO, Dom Sztuki

www.liceum63.edu.pl/galeriaa/ogolne/680-xxii-seminarium-filmowe-dla-maturzystow-lxiii-lo.html

Multimedia