Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2016 - III Nagroda – szkoły ponadgimnazjalne
Mój ekslibris – konkurs szkolny

Halina Stompierz, Zespół Szkół Nr 66, Śródmieście

Pierwszy krok:
Pomysł narodził się w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, gdzie obejrzałam ostatnio kilka wystaw. Podczas jednego z takich spotkań okazało się, że polski ekslibris obchodzi w 2016 roku jubileusz 500-lecia. Pomyślałam, że jest to dobra okazja, aby zaproponować młodzieży konkurs na wykonanie ekslibrisu w dowolnej technice dla księgozbioru własnego lub swoich bliskich. To był eksperyment, poprosiłam o pomoc Małgorzatę Widomską – nauczycielkę plastyki w naszej szkole i Michała Witaka – kierownika Warszawskiej Galerii Ekslibrisu. Te dwie osoby okazały się niezastąpione: pierwsza przeprowadziła z młodzieżą zajęcia praktyczne – warsztaty oraz zachęcała do wzięcia udziału w konkursie, a druga wspierała pod względem merytorycznym.

Opis:
Uczniowie entuzjastycznie podjęli temat. Przed ogłoszeniem konkursu zorganizowałam w bibliotece szkolnej wystawę ekslibrisów Konstantego Sopoćki. Wcześniej, przy okazji wystawy Woldenberczycy…, młodzież mogła zobaczyć m. in. ekslibrisy wykonane przez plastyków – oficerów w obozie jenieckim Woldenberg (kilku - to Batoracy). Prace uczniów zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Przygotowałam dla nich pamiątkowy katalog prac konkursowych. Galę wręczenia nagród zorganizowałam podczas II Nocy Bibliotek. Uroczystość uświetnił koncert poezji śpiewanej absolwenta szkoły. Działania, które podejmuję w bibliotece szkolnej ukierunkowanie są na promocję czytelnictwa, książki i biblioteki. Jednym z wielu, był konkurs na ekslibris. Cały rok trwały przygotowania do niego. Celem konkursu było rozbudzenie wrażliwości młodzieży na piękno małej sztuki graficznej, od lat towarzyszącej książce. Wartością zaś tego konkursu było przybliżenie młodzieży zasad tworzenia znaku książkowego i technik graficznych. Dla uczestników było to niełatwe zadanie, zwłaszcza, że wykonywali je po raz pierwszy. Trudne było rytowanie w lustrzanym odbiciu, szczególnie liter. Jednak powstały prace, które świadczą o tym, iż stworzenie małego ekslibrisu może wyzwolić drzemiące w młodych ludziach talenty, dać im radość i satysfakcję.

Rezultaty projektu:
- wystawa pokonkursowa ekslibrisów wykonanych przez młodzież,
- katalog prac konkursowych, który otrzymał każdy z uczestników konkursu,
- rozwijanie kreatywności i zdrowego współzawodnictwa,
- motywowanie do dbałości o księgozbiór,r
- rozbudzanie aktywności i kultury czytelniczej.

Oryginalność koncepcji:
Wokół biblioteki jako miejsca – centrum kulturalnego w szkole, udało się utworzyć społeczność wspierającą młodych twórców: współpraca między instytucjami, wykorzystanie doświadczenia absolwentów szkoły, jednocześnie będących studentami wzornictwa ASP i architektury PW, zaangażowanie nauczycieli.
Młodzież samodzielnie zmierzyła się z trudną techniką linorytu, tworząc wspaniałe ekslibrisy. Powstały prace, które świadczą o tym, iż stworzenie małego ekslibrisu może wyzwolić drzemiące w młodych ludziach talenty, dać im radość i satysfakcję.

Co było najtrudniejsze?
Najtrudniejsze było zaplanowanie działań i ich realizacja, równolegle z obowiązkami dnia codziennego, a często po godzinach pracy. Trudne było pokonanie własnego strachu, że może się nie udać. I jeszcze pozyskanie przychylności darczyńców, przy braku jakichkolwiek funduszy na ten cel, było to nie lada wyzwanie.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Dużego zainteresowania konkursem w szkole, w której nacisk jest położony na sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w tym międzynarodowych (nauki ścisłe i humanistyczne). Pięknych prac jakie młodzież wykonała oraz tak dużego rozgłosu w środowisku specjalistów, bibliofilów. Efektu w postaci specjalnie wykonanego dla biblioteki szkolnej ekslibrisu, autorstwa Ryszarda Bandosza.

Największa radość:
Zaangażowanie młodzieży, chęć kontynuowania zabawy z ekslibrisem, zdobycie doświadczenia w nowych technikach plastycznych, profesjonalnie zrobiony konkurs – wysoka ocena konkursu przez jego uczestników oraz środowisko specjalistów. Książka z własnym ekslibrisem jest zawsze wyrazem indywidualności i wysokiej kultury właściciela oraz wyrazem jego dbałości o własny księgozbiór.

Termin:
1 lutego – 4 czerwca 2016 r.

Miejsce:
Zespół Szkół Nr 66

Adresaci:
młodzież

Realizatorzy:
Małgorzata Widomska – nauczycielka plastyki
Michał Witak – kierownik Warszawskiej Galerii Ekslibrisu

Partnerzy:
Warszawska Galeria Ekslibrisu

Liczba uczestników:
bezpośrednich – 35
pośrednich – 60

Finansowanie:
Wydawnictwo Arkady
miesięcznik Stolica
Rada Rodziców

Multimedia