Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2016 - II Nagroda – organizacje pozarządowe
 Eksperymentalna Pracownia Muzyczna STAYnia
Eksperymentalna Pracownia Muzyczna STAYnia
Eksperymentalna Pracownia Muzyczna STAYnia

Viola Łabanow, Piotr Łabanow, Katarzyna Konciak-Barańska, Fundacja Muzyka jest dla wszystkich

Pierwszy krok:
Powstanie projektu wyniknęło ze spotkania dwóch idei: edukacji kulturalnej realizowanej przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia oraz rozwijania amatorskiego muzykowania przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich. Dyrekcja Orkiestry planowała udostępnienie przestrzeni tzw. stajni (budynek dawnego Instytutu Weterynarii) na potrzeby projektów edukacyjnych. Fundacja zaoferowała realizację długofalowego projektu otwartego dla mieszkańców. Wobec braku podobnych doświadczeń projekt zyskał podtytuł Eksperymentalna Pracownia Muzyczna. Pierwszym krokiem były dwa otwarte spotkania z muzykami prowadzącymi. Zgłosiło się wówczas 88 osób chcących muzykować.

Opis:
STAYnia jest przestrzenią dla twórczej współpracy muzyków i amatorów, pasjonatów muzykowania. Głównym założeniem projektu jest spełnianie oczekiwań uczestników i eksperymentalne poszukiwania właściwych metod pracy. We wrześniu 2015 zaprosiliśmy do wspólnego muzykowania osoby zaawansowane i początkujące. Utworzyło się kilka zespołów: Międzypokoleniowy Klub Piosenkowy, prowadzony przez Łukasza Owczynnikowa i Roberta Lipkę, Zespół Instrumentalny prowadzony przez trębacza jazzowego Mikołaja Tabako, Zespół Smyczkowy i Młodzieżowa Grupa Smyczkowa Dream Up, prowadzone przez Mariusza Kielana. Oprócz zajęć w tych zespołach zorganizowaliśmy cykliczne, grupowe warsztaty gry na poszczególnych instrumentach (gitara, perkusja, instrumenty dęte drewniane, dęte blaszane, keyboard), a także emisji głosu i podstaw muzyki. Poza tym odbywają się zajęcia umuzykalniające i instrumentalne w świetlicach środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pod nazwą Dream Up na Pradze Południe i Pradze Północ, które realizują Malina Sarnowska, Adam Świtała, Adam Mazurek i Mikołaj Tabako. Inicjatywa przybrał formę spójnego programu, który powstał i rozwijał się dzięki współpracy różnych organizacji i instytucji: Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, Fundacji Sinfonia Varsovia i Orkiestry Sinfonia Varsovia, Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz międzynarodowej Fundacji BGŻ BNP Paribas. Szczególnie dzięki tej ostatniej, której francuski oddział wspiera podobne projekty w 26 państwach, mamy szansę na międzynarodową promocję naszych warszawskich działań.

Rezultaty projektu:
Nasz projekt wychodzi naprzeciw osobom, które nie wiedzą od czego zacząć, nie znajdują dla siebie oferty, ani przykładu muzykowania, który mógłby im odpowiadać, a wobec tego nie manifestują swoich oczekiwań. Nie mamy obecnie w kulturze miejskiej silnego nurtu amatorskich lokalnych orkiestr, chórów, zespołów, w który łatwo się włączyć. Dlatego amatorzy muzykowania najczęściej zostawiają muzyczną aktywność zawodowcom. Tym bardziej cieszymy się z zaistniałych rezultatów:
- 4 kilkudziesięcioosobowych zespołów muzycznych (instrumentalne i śpiewacze),
- 4 grup muzykujących w świetlicach środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
- łącznie około 200 osób regularnie muzykujących w zaproponowanych im formach zajęć,
- około 20 godzin regularnych zajęć muzycznych tygodniowo przez 2 semestry.
Obserwujemy wzrost umiejętności gry na instrumentach i świadomości muzycznej, umiejętności współpracy, ale też rozwój osobowościowy. Uczestnicy mają większa odwagę w wyrażaniu siebie, spokój wynikający z sięgnięcia po swoje marzenia i pewność, że grając w zespole są na właściwym miejscu. Bardzo zżyli się ze sobą, oprócz zajęć sami inicjują dodatkowe spotkania muzyczne na polu prywatnym, bardzo entuzjastycznie reagują na pomysły występów poza pracownią muzyczną, co jest dużym osiągnięciem. Pierwszy koncert semestralny był dla wielu ogromnym stresem i wiązał się z dużą pracą motywacyjną, dlatego obecna chęć muzykowania dla publiczności jest wręcz przełomem.

Oryginalność koncepcji:
W rzeczywistości polskiej edukacji kulturalnej widoczna jest słabość nurtu amatorskiego muzykowania, w którym dominują chóry i orkiestry dęte, indywidualne lekcje gry i studia piosenki. Tymczasem co roku szkoły muzyczne opuszczają tysiące nowych absolwentów umiejących grać na różnych instrumentach. Połączenie tego kapitału z potrzebą amatorskiego muzykowania natrafia na brak kontekstu społecznego i organizacyjnego, brak miejsca i pretekstu do muzycznej współpracy amatorów. Stwierdzamy ogromną potrzebę rozwoju kadry i metodyki prowadzenia zespołowych zajęć muzycznych dla amatorów. Trudno odwołać się do aktualnych polskich doświadczeń w tym zakresie. STAYnia jest zatem w pełni oryginalnym i pionierskim projektem, a jego koncepcja wychodzi od podstawowego założenia jakim jest eksperyment, doświadczalne zbadanie potrzeb współczesnych amatorów muzykowania.

Co było najtrudniejsze?
Wybór terminów zajęć pasujący większości uczestników. Organizacja pracy w zespole osób o różnym poziomie zaawansowania. Łączenie pracy muzycznej w świetlicach TPD z pracą psychologiczną, wychowawczą.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Przy projektowaniu wizji STAYni zakładaliśmy, że inicjatywą zainteresują się osoby, które miały już styczność z grą na instrumentach, absolwenci szkół muzycznych, którzy nie kontynuują drogi zawodowej i stracili kontekst społeczny grania na instrumencie. Ku naszemu zdziwieniu największą grupą chętnych osób są muzyczni amatorzy i to oni z największą pasją uczestniczą w zajęciach.

Największa radość:
Opinie uczestników, którzy dzięki zajęciom widzą w sobie rozwój nie tylko muzyczny, ale też osobowościowy. Jesteśmy też dumni, że grupy muzyczne STAYni wspólnie podejmują inne aktywności muzyczne: udział w festiwalach, na otwartych scenach muzycznych dla amatorów, grupowy udział w innych warsztatach muzycznych z własnej inicjatywy.

Termin:
1 września 2015 r. – 30 czerwca 2016 r.

Miejsce:
Orkiestra Sinfonia Varsovia, świetlice środowiskowe TPD na Pradze

Adresaci:
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy

Realizatorzy:
Katarzyna Konciak-Barańska – koordynatorka projektu
muzycy: Łukasz Owczynnikow i Robert Lipka, Adam Mazurek, Mariusz Kielan, Mikołaj Tabako, Piotr Wróbel, Justyna Jary, Irek Martyniuk, Viola Łabanow, Piotr Łabanow, Malina Sarnowska, Adam Świtała

Partnerzy:
Fundacja Sinfonia Varsovia i Orkiestra Sinfonia Varsovia
Centrum Promocji Kultury Praga-Południe
Fundacja BGŻ BNP Paribas

Liczba uczestników:
bezpośrednich – 200
pośrednich – 400

Finansowanie:
Biuro Kultury m.st. Warszawy, MKiDN, Fundacja BGŻ BNP Paribas

muzykajest.pl/staynia
instagram.com/muzykajestdlawszystkich
www.muzykajest.pl/dream-up

Multimedia