Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2016 - II Nagroda – inne
Piaskownica Uniwersytecka: Ameryka Łacińska dla najmłodszych

Joanna Gocłowska-Bolek, Magdalena Szkwarek, Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Mokotów

Pierwszy krok:
Pomysł na projekt zrodził się przy okazji przygotowywania zajęć dla dzieci w ramach Festiwalu Nauki. Zainteresowanie dzieci, ich aktywność i ciekawość, spowodowały, że zaczęłyśmy myśleć o spotkaniach cyklicznych, które pozwoliłyby młodym ludziom na systematyczne pogłębiane wiedzy o Ameryce Łacińskiej.

Opis:
Projekt przygotowany w ramach 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Celem była popularyzacja wśród najmłodszych wiedzy o kulturach i społeczeństwach państw Ameryki Łacińskiej. Formuła tradycyjnego wykładu akademickiego została uzupełniona o zajęcia warsztatowe. Wykłady były urozmaicane pokazem multimedialnym oraz prezentacją pomocy naukowych (zdjęcia, tradycyjne rękodzieło). Dzieci miały możliwość zadawania pytań prowadzącym. Po każdych zajęciach brały udział w quizie podsumowującym. Dodatkowo, dzięki piosenkom nauczyły się podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim, poznały liczebniki. Dzieci, podzielone na mniejsze grupy, miały okazję m.in. projektować tradycyjne maski, robić indiańskie pióropusze czy też przygotowywać meksykański ołtarzyk z okazji Święta Zmarłych. Każdy uczestnik otrzymał Indeks Młodego Latynoamerykanisty/Indeks Młodej Latynoamerykanistki, do którego po wykonaniu zadań warsztatowych, otrzymywało wpis.

Rezultaty projektu:
Wypracowanie poczucia odpowiedzialności, systematyczności i obowiązkowości w wykonywaniu prac niezbędnych do otrzymania zaliczenia. Poszerzenie wiedzy o kulturach i społeczeństwach Ameryki Łacińskiej. Rozwinięcie kompetencji językowych (język hiszpański). Zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy i studiowania na uczelni. Rozwinięcie minimotorki i umiejętności manualnych. Wypracowanie umiejętności pracy w grupie. Rozbudzenie ciekawości świata. Pokazanie dorosłym opiekunom możliwości i technik pracy z dziećmi. W efekcie projektu powstał blog prezentujący kolejne spotkania i pracę dzieci oraz wystawa prac plastycznych, wykonanych przez dzieci na zaliczenie projektu.

Oryginalność koncepcji:
Projekt zaproponowany w CESLA to pierwsza tego typu inicjatywa poświęcona Ameryce Łacińskiej skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Urozmaicenie zajęć warsztatami, pozwoliło dzieciom utrwalić nabytą podczas wykładu akademickiego wiedzę. Możliwość obcowania z oryginalnym rękodziełem i przedmiotami związanymi z regionem (meksykańskie kapelusze, brazylijskie pióropusze, ekwadorskie instrumenty muzyczne) stanowiło doskonałe uzupełnienie zajęć.

Co było najtrudniejsze?
Przygotowanie atrakcyjnych zajęć dla dzieci o rozpiętości wiekowej od 3 do 11 lat oraz zaproponowanie różnorodnych warsztatów dopasowanych do wieku.

Czego się nie spodziewałyśmy?
Nie spodziewałyśmy się, że projekt wzbudzi tak żywe zainteresowanie nie tylko dzieci, ale też rodziców i opiekunów, którzy słuchali zajęć z uwagą, a po skończonych spotkaniach przyznawali, że sami dużo się nauczyli.

Największa radość:
Aktywność dzieci podczas zajęć, ich zainteresowanie, robione przez nich notatki (dzieci, które nie potrafiły pisać, rysowały to, co je najbardziej zainteresowało).

Termin:
październik 2015 r. – czerwiec 2016 r.

Miejsce:
Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW

Adresaci:
dzieci

Realizatorzy:
Joanna Gocłowska-Bolek i Magdalena Szkwarek oraz studenci CESLA UW

Partnerzy:
Ambasada Meksyku

Liczba uczestników:
bezpośrednich – 70
pośrednich – 60

Finansowanie:
Uniwersytet Warszawski

piaskownicauniwersytecka.blogspot.com
www.cesla.uw.edu.pl/cesla/index.php?option=com_content&view=article&id=471&Itemid=124&lang=pl

Multimedia