Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Kolejne środki unijne na kulturę – umowy na dofinansowanie projektów
 Umowa dot. realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - podpisana
Umowa dot. realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - podpisana
Dziś podpisane zostaną (przez Miasto i Zarząd Województwa Mazowieckiego) umowy o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

Warszawskie instytucje kultury otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich w kwocie prawie 10 mln zł. Dodatkowe środki pozwolą zwiększyć dostępność oferty kulturalnej oraz dostosować obiekty zabytkowe do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej. Projekty dostały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Warszawa otrzymała dofinansowanie dla dwóch projektów, dla których zostały złożone wnioski o dofinansowanie w dwóch konkursach w 2016 roku.

Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy. W ramach projektu zostaną zmodernizowane i wyposażone sale widowiskowe w wybranych warszawskich instytucjach kultury. Ponadto zostanie podniesiony komfort korzystania z infrastruktury kulturalnej, szczególnie dla osób niepełnosprawnych - w myśl zasady projektowania uniwersalnego. Wartość projektu: 7 927 614,36 zł; wartość dofinansowania z UE: 4 904 451,98 zł.

Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej. W ramach projektu zostaną zmodernizowane dwa zabytkowe obiekty, dzięki czemu mieszkańcy Warszawy uzyskają nową przestrzeń, przeznaczoną na działania kulturalno-edukacyjne. Wartość projektu: 8 868 890,65 zł; wartość dofinansowania z UE: 4 935 062,25 zł.

więcej informacji:
media@mazowia.eu
rzecznik@mazovia.pl