Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Wystawa „Chrześcijańskie skarby Archiwum Głównego Akt Dawnych. Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła” w AGAD
Kiedy
25 lipca 2016 (poniedziałek) - 26 lipca 2016 g. 10:00 - 18:00
Gdzie
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, ul. Długa 7 (mapa)
zamknij
Bilety
wstęp wolny
Możliwy dojazd autobusem Możliwy dojazd rowerem

Na wystawie pokazanych zostanie ponad 70 oryginalnych dokumentów, pieczęci i ilustracji powstałych na przestrzeni ośmiu stuleci, od połowy XII wieku do roku 1939, związanych z wybitnymi przedstawicielami Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich m.in. św. Stanisławem, św. Jadwigą, św. Kazimierzem Jagiellończykiem, św. Jozafatem Kuncewiczem, św. Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, św. Józefem Bilczewskim oraz błogosławionym Honoratem Koźmińskim. Przypomniane zostaną również takie postaci jak: historyk i kronikarz Jan Długosz, reformator szkolnictwa i założyciel Collegium Nobilium w 1740 r. Stanisław Konarski, polityk i filozof doby oświecenia Hugo Kołłątaj oraz Ignacy Krasicki - biskup warmiński, poeta i autor pierwszej polskiej powieści nowożytnej "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki".

Najstarszym dokumentem prezentowanym na wystawie, a także najstarszym w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, będzie bulla papieża Hadriana IV z 1155 r., w której papież otoczył opieką klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą. Zobaczyć będzie można również przywilej Kazimierza Wielkiego nadany w 1367 r. biskupowi ormiańskiemu Grzegorzowi, w którym król zezwolił na osiedlanie się Ormian we Lwowie.

Pokazany zostanie także list z 1561 r. skierowany do zboru kalwińskiego w Wilnie, w którym reformator Jan Kalwin potępił antytrynitarskie, negujące istnienie Trójcy Świętej, poglądy teologa Jerzego Blandraty.

źródło: organizator