Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


,,Warszawa w kwiatach” - XXVI edycja konkursu
Kiedy
2 grudnia 2009 (środa)
Gdzie
Warszawa (Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Plac Bankowy 1)
zamknij
Kwietny dywan przy Senatorskiej 39 (sierpień 2008)
Kwietny dywan przy Senatorskiej 39 (sierpień 2008)

Konkurs ,,Warszawa w kwiatach” swoją tradycją nawiązuje do okresu przedwojennego. Jego inicjatorem był Prezydent Stefan Starzyński, który uważał, że Warszawa swym wyglądem i pięknem powinna dorównywać innym stolicom europejskim: ,Stolica musi nie tylko dorównać miastom zachodu, ale je prześcignąć.
Idea Prezydenta ,Warszawy wielkiej, pięknej w kwiatach i zieleni przerodziła się w 1937 roku w pierwszy konkurs ,,Warszawa w kwiatach”.

Do pierwszego konkursu 1937 roku zgłoszono aż 600 obiektów, a wytypowano 40. laureatów. Nagrodzono m.in. piękny ogród na Saskiej Kępie i wspaniale ukwiecony balkon przy ul. Kapucyńskiej 13. Pierwsze miejsca zdobyły bogato ozdobione kwiatami i zielenią balkony domu przy ul. Willowej 6. Nagrody w Ratuszu wręczał osobiście Prezydent Starzyński. W drugim konkursie w 1938 roku pierwszą nagrodę zdobyły ex aequo Mira Zimińska i Zofia Wóycicka - późniejsza wieloletnia Prezes Oddziału Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Przed wojną udało się przeprowadzić tylko dwa konkursy: w 1937 i 1938 roku.

Tę przedwojenną ideę ukwiecania miasta ożywiła w 1971 roku Zofia Wóycicka w swojej dzielnicy na Powiślu. Skupieni wokół niej społecznicy pracujący przy organizacji konkursu rozpropagowali akcję ukwiecania Warszawy. Zachęceni mieszkańcy pielęgnowali kwiaty nie tylko na swoich balkonach, ale zakładali nowe uliczne skwery i zieleńce. Akcja cieszyła się wielkim powodzeniem i przyniosła konkretne wyniki – poprawił się stan dzielnicowych obszarów zieleni i aż czterokrotnie zwiększyła się liczba ukwieconych balkonów. Powołując się na sukcesy Powiśla Pani Zofia Wójcicka wystąpiła do władz Zarządu Głównego TPW o rozszerzenie tej działalności na całą Warszawę.
Zachęcone sukcesami Powiśla do konkursu przystąpiły niektóre dzielnicowe stowarzyszenia, m. in.: Towarzystwo Przyjaciół Grochowa, społecznicy z Sadyby i Wilanowa, którzy organizowały swoje konkursy na najpiękniejsze ogródki.

W 1984 r. powrócono do pięknej idei Stefana Starzyńskiego i reaktywowano ogólnowarszawską formułę konkursu „Warszawa w kwiatach”. Organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przy współudziale władz miasta. Celem konkursu jest poprawa estetyki Miasta, a także pobudzenie społecznej inicjatywy mieszkańców związanej z upiększaniem Stolicy.
W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Warszawy, którzy wyróżniają się inicjatywą i pomysłowością w ukwiecaniu swojego balkonu, ogródka czy okna.

Zainicjowany przez Stefana Starzyńskiego i kontynuowany po wojnie przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy konkurs jest jednym z nielicznych przykładów mobilizowania mieszkańców do działań na rzecz swojego miasta. Jest rzadkim przykładem uspołecznienia mieszkańców Stolicy - podejmowania wspólnych zadań w trosce o dobro swojego Miasta.
Organizacja konkursu spoczywa na społecznikach z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Wyniki konkursu rozstrzygane są dwuetapowo. W pierwszym etapie Konkursu działacze z Oddziałów Dzielnicowych TPW dokonują przeglądu i oceny obiektów na swoim terenie. Najpiękniej ukwiecone balkony, okna, skwery i ogródki są typowane do nagród II stopnia.

W drugim etapie konkursu przyznawane są Nagrody Prezydenta m. st. Warszawy, Nagrody Specjalne Prezydenta m.st. Warszawy. Instytucje, firmy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe otrzymują listy gratulacyjne Prezydenta, przyznawane są także nagrody Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Najpiękniej ukwiecone domy w Stolicy (od 2004 roku, dzięki inicjatywie Pani Elżbiety Wolffgram – Prezes Oddziału Powiśle) otrzymują nową formę wyróżnienia – Mister Kwiatów.

Informacje o tegorocznej edycji konkursu, nagrody i wyróżnienia:

W 2009 r. w drugim etapie konkursu komisja złożona z przedstawicieli Oddziałów Dzielnicowych TPW, Zarządu Głównego TPW i przedstawiciela władz Warszawy obejrzała ok. 350 obiektów i przyznała:
15 - Nagród Specjalnych Prezydenta m. st. Warszawy;
52- Nagrody Prezydenta m. st. Warszawy;
25- Listów Gratulacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy.
Tytułem Mister kwiatów 2009 wyróżniono – 7 budynków
Poza ww. wymienionymi nagrodami przyznano 118 nagród ZGTPW i 29 listów ZG TPW. W sumie zostało nagrodzonych 246 obiektów. Dzięki wieloletniemu organizowaniu konkursu zwiększa się liczba ukwiecanych miejsc przez osoby indywidualne, wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe.

Wśród nagrodzonych Listem Gratulacyjnym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy znalazły się m.in. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Energetyka”, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego ,,Ursynów”, Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych ,,Ursynów”, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ,,Osiedle Kabaty”. Te warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe mogą się pochwalić piękną aranżacją zieleni, sporą ilością ukwieconych balkonów a nawet oczkami wodnymi i ogrodami w stylu japońskim.
Tytułem Mister kwiatów 2009 nagrodzono wysiłki mieszkańców za ukwiecenie całego budynku. W tym roku tytuł ,,Mister kwiatów 2009 ” otrzymało 7 budynków: dom Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Wiejskiej” - ul. Wiejska 20, Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ,,Nowy Świat” - przy ul. Nowy Świat 30, Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Radna” – przy ul. Radnej 15, Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ,,Domy Spółdzielcze” – Al. 3-go Maja 2, Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej ,,Ekonomiczna” –ul. Białostocka 20, ul. Brylowskiej 35, oraz Dunajeckiej 8.
Na szczególne wyróżnienie oprócz pięknych balkonów i okien pielęgnowanych przez osoby indywidualne zasługują zasługują placówki oświatowe i opiekuńcze np.: III LO im Gen. J. Sowińskiego, IV LO im. A. Mickiewicza, Przedszkole 318 ,,Zielony Zakątek”, Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzacych ,,Sowy Mądrej Głowy”, Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. A. Tymowskiego, Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej, Dom Geriatryczno Rehabilitacyjny Bonifratrów p.w. Marii Panny – ul. Sapieżyńska 3.
Coraz bardziej stają się ukwiecone stołeczne parafie i kościoły np.: Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Nobla 16, Parafia Św. Stanisława Kostki przy ul. Hozjusza 2, Dom Zakonny Salezjanów przy ul. Kawęczyńskiej 53.
Komisja konkursowa stwierdziła również, że dzięki staraniom władz Stolicy Warszawa ma coraz piękniejsze ukwiecenie ulic, skwerów i rond, placów i ogrodów miejskich. Właściwie w każdej dzielnicy znajdują się piękne zakątki, które cieszą swym wyglądem i wzbudzają zachwyt przechodniów. Szczególnie wyróżniają się Nowy Świat, Plac Bankowy, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Plac Trzech Krzyży ,Plac Konfederacji.

Zakończenie corocznej edycji konkursu „Warszawa w kwiatach” tzn. wręczenie nagród Prezydenta m. st. Warszawy i nagród Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy odbędzie się 2 grudnia 2009 roku o godz. 12.00 w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Plac Bankowy 1. Program spotkania w załączeniu.

Elżbieta Rowińska
- organizująca ze strony Miasta uroczystość rozdania nagród -.
Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy \
(tel.:022 -25-79-736).

* * *

...ludzie hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie... i nie znajdują w nich tego, czego szukają...

Gdy ktoś kocha różę, której jedyny okaz znajduje się na jednej z milionów gwiazd, wystarczy mu na nie spojrzeć, aby być szczęśliwym. Mówi sobie: „Na którejś z nich jest moja róża...”.

Antoine de Saint-Exupéry — Mały Książę


Multimedia


   

To wydarzenie zostało zrealizowane z pomocą finansową Miasta Stołecznego Warszawy