Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit
logo
ul. Zielna 37 Warszawa
http://www.fwpn.org.pl/
wspieranie działań z dziedziny kultury i nauki Polski i Niemiec

OPIS:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Do tej pory Fundacja udzieliła wsparcia dla około 8000 projektów, na kwotę ok. 250 mln euro przyczyniając się istotnie do rozszerzenia i umocnienia bogatej i doskonale funkcjonującej współpracy między obywatelami obu krajów. Dzięki Fundacji zarówno Polacy, jak i Niemcy lepiej poznają osiągnięcia kulturalne i naukowe swego sąsiada poszerzając w ten sposób coraz bardziej wiedzę na temat partnera i jego kraju.
Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej (FWPN) to organizacja prawa polskiego, która od roku 1991 udostępnia środki na projekty, a tym samym umożliwia zarówno polskim, jak i niemieckim partnerom realizację wspólnych przedsięwzięć. Fundacja ma wprawdzie siedzibę w Warszawie, ale wszystkie jej sprawy, przestrzegając parytetu stron, rozstrzygają gremia polsko-niemieckie. Do roku 2001 Fundacja finansowała działania mające na celu zachowanie polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego przeznaczając na ten cel ogromne środki, dzięki czemu udało się uratować m.in. wiele pomników, kościołów i pałaców, a także wybudować liczne ośrodki będące miejscem wspólnych spotkań.

Od roku 2002 FWPN inwestuje w projekty, których celem jest współpraca i nawiązanie bliższych stosunków między obywatelami obu krajów.
Priorytetowymi celami FWPN są projekty partnerskie realizowane na płaszczyźnie samorządowej
i zacieśnienie współpracy naukowej. Poza tym Fundacja zajmuje się również współpracą kulturalną
i wszelkimi aspektami wymiany informacji służącej pogłębieniu stanu wiedzy i jakości doniesień medialnych na temat kraju sąsiada. W tym celu FWPN finansuje projekty tworzone wspólnie przez partnerów polskich i niemieckich, a realizowane na terenie i/lub Polski i Niemiec.
Wsparcie dla ponad 600 projektów rocznie w Polsce i Niemczech
Wspierając około 600 projektów rocznie FWPN przyczynia się do stałego rozbudowywania
i umacniania współpracy obu krajów. Ponadto dzięki swej działalności przyczynia się do propagowania świadomości, iż dialog polsko-niemiecki stanowi bardzo istotny wkład w utrzymanie
i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w Europie. Wsparcie finansowe to nie jedyna działalność FWPN, coraz większego znaczenia nabiera bowiem praca operacyjna. Wśród wielu takich zadań należałoby wymienić np. programy stypendialne, Kalendarz Polsko-Niemiecki (www.de-pl.info) i Polsko-Niemieckie Dni Mediów (www.de-pl.info).

Zobacz też

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
muzeum
Klubokawiarnia 4 Pokoje
klub, kawiarnia
Instutut Kultury Wizualnej przy IKP UW
instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, organizator wydarzeń

Wiadomości

„Bartoszewski – przekraczając granice” - program z okazji 94. rocznicy urodzin prof. Władysława Bartoszewskiego
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Kino Atlantic organizują jednodniowy cykl debat, spotkań, prezentacji oraz projekcji z okazji 94. rocznicy urodzin pro...