Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej
Rodzaj instytucji: uniwersytet trzeciego wieku
pl. Politechniki 1 Warszawa (mapa)
zamknij
22 234 79 85
www.utw.pw.edu.pl
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej

Uniwersytety Trzeciego Wieku istnieją na świecie i w Polsce od wielu lat. Mają bardzo różnych organizatorów, strukturę, tematykę i formy zajęć. Łączą je jednak adresaci działalności i główna idea: umożliwienie kształcenia, aktywności intelektualnej i społecznej osobom, które zakończyły już okres intensywnej działalności zawodowej.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej działa od 1 marca 2007 roku. Został powołany uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej i podlega Rektorowi Uczelni. Rektor powołuje Radę Naukową oraz mianuje Kierownika UTW.
Słuchacze Uniwersytetu, tworzący jego samorząd, wybierają Radę Samorządu.
Organizację i zasady działania określa Regulamin UTW PW.
Ze względu na umiejscowienie, w UTW PW dominuje tematyka związana z działalnością dydaktyczną i pracami naukowymi Politechniki Warszawskiej. Działalność UTW jest typu "non profit", jest finansowana z opłat słuchaczy i wspomagana materialnie przez Uczelnię w ramach Projektu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.