Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Muzeum Warszawskiej Pragi
Rodzaj instytucji: muzeum
ul. Targowa 50/52 Warszawa
(+48) 22 818 10 77
muzeum.pragi@muzeumwarszawy.pl
muzeumpragi.muzeumwarszawy.pl
Muzeum Warszawskiej Pragi powstaje jako placówka chroniąca i propagująca dziedzictwo całego obszaru prawobrzeżnej Warszawy. Zostało zlokalizowane na prawym brzegu Wisły, przy ul. Targowej 50/52, w jednych z najstarszych zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie prawobrzeżnej Warszawy.

Na terenie posesji znajduje się unikatowy zespół modlitewni żydowskich (zachowane polichromie), w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego (najstarszego działającego targowiska Warszawy).

Bogactwo zjawisk kulturowych, funkcjonująca ciągłość osadnicza, elementy folkloru miejskiego, a także świadomość własnej tożsamości, którą można zaobserwować wśród współczesnych mieszkańców prawobrzeżnych dzielnic, powinny stać się punktem wyjścia do szeroko zakrojonych badań i dokumentacji. Wszystkie te cechy stanowią o rosnącej wciąż atrakcyjności turystycznej tych części Warszawy, a powstające Muzeum ma szansę tę atrakcyjność podnieść i popularyzować. Szczególne miejsce w ekspozycji muzealnej placówki znajdzie również problematyka wielokulturowości, stanowiąca istotny element tutejszego dziedzictwa.

Adresaci działań muzeum to: mieszkańcy zarówno prawobrzeżnej Warszawy, jak i całego miasta, którego częścią dziedzictwa jest strona praska, w tym między innymi środowiska lokalne, które potrzebę istnienia placówki podnoszą od lat, środowiska twórcze działające na prawym brzegu Wisły, turyści odwiedzający miasto, placówki edukacyjne na terenie miasta (szkoły wszystkich poziomów), środowiska naukowe miasta i kraju (przede wszystkim varsavianiści), środowiska żydowskie, rodzime i emigracyjne, odwiedzające stolicę. W kompleksie muzealnym znajdują się bowiem odrestaurowane sale modlitewni żydowskich.

W nowym Muzeum znajdować się będą m.in. ekspozycje, galeria, sala historii mówionej, sala ginących zawodów i edukacji interaktywnej, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, sala konferencyjna, magazyny zbiorów, pracownie naukowe, skomputeryzowana czytelnia, kawiarenka z praskimi specjałami, sklepik z wydawnictwami i pamiątkami.

Muzeum Warszawskiej Pragi powstaje jako miejsce przyjazne dla prażan, warszawiaków i turystów odkrywających stolicę – stanowiące trwały element krajobrazu, kształtujące pozytywny obraz dziedzictwa kulturowego tego rejonu.

źródło: www.muzeumwarszawy.pl (luty 2015)

Instytucje


Wiadomości

Akcja Archiwum Historii Mówionej
Dziennik 2008-09-15:
Muzeum zbiera wspomnienia prażan.
Nowe praskie muzeum zbiera relacje mieszkańców prawobrzeżnej części miasta. Za kilka miesięcy ich fragmenty będą dos...
Wybór koncepcji ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi
Znany jest już werdykt jury w konkursie na koncepcję scenariusza i koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Warszawskiej Pragi – Oddziału Muzeum Historycznego ...
1 2

Facebook