Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
Rodzaj instytucji: uniwersytet trzeciego wieku
ul. Kawęczyńska 36 Warszawa (mapa)
zamknij
22 5900777
http://wsm.warszawa.pl/studia/utw.php
Program UTW adresowany jest do osób na emeryturze i rencie bez względu na wiek i wykształcenie. Obecnie proponujemy zdobywanie bezpłatnie wiedzy i umiejętności w następujących zakresach:

pedagogika z psychologią,
prawo,
dyplomacja,
profilaktyka zdrowia,
kultura słowa i bycia,
...oraz inne zaproponowane przez studentów UTW.
Bezpłatna nauka obsługi komputera, basen (1x w tygodniu), nauka języków obcych za symboliczną odpłatnością. Uczestnictwo (zniżki) w spektaklach teatralnych i wystawach. Zajęcia z rekreacji, turystyki, dostęp do książek biblioteki uczelni. Każdy słuchacz otrzyma legitymację i indeks, może uczestniczyć w wykładach przewidzianych w planie zajęć dla studentów WSM- tryb dzienny, wieczorowy, niestacjonarny. Słuchaczem UTW może zostać każda osoba (emeryt, rencista), która zadeklaruje: zdobywanie wiedzy na wybranym kierunku, dokona wpłaty wpisowego (40 zł) za cały nieograniczony okres studiów oraz opłaty podstawowe (35 zł) za semestr. Nauka języków obcych angielski, niemiecki, rosyjski i francuski -5 zł za godzinę (dziesięcioosobowe grupy) -30 godz. w semestrze.