Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Staromiejski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Marii Skłodowskiej-Curie
Rodzaj instytucji: uniwersytet trzeciego wieku
Krakowskie Przedmieście 66 Warszawa (mapa)
zamknij
607237296
sekretariat.sutw@cbr.net.pl
http://www.cbr.edu.pl/index.php?p=utw
aromiejski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uniwersytety Trzeciego Wieku to najpopularniejsza w ostatnich czasach forma edukacji ludzi starszych. W Polsce działają one pod patronatem wyższych uczelni lub są powoływane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową lub kulturalno-rekreacyjną np.: biblioteki, domy kultury. Ich celem jest: upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna i społeczna osób starszych, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej. Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku powinna przyczynić się do zmiany negatywnego stereotypu człowieka starszego w Polsce. Istotne jest by wykazywać pożytki związane z udziałem tych ludzi w życiu społecznym, takie jak: przekazywanie niezbędnych dla budowania świadomości narodowej wartości etycznych, tradycji, zwyczajów czy pięknej polszczyzny. Łącznie Uniwersytety te zrzeszają około 35000 słuchaczy, a chętnych z roku na rok ciągle przybywa. Najstarszą tego typu placówką jest Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc z Warszawy, który powstał już w 1975 roku i działa do dnia dzisiejszego.
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie organizuje od roku akademickiego 2008/2009 zajęcia Staromiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o profilu humanistyczno-przyrodniczym, który przyjął imię Marii Skłodowskiej-Curie. Do udziału w zajęciach zapraszamy osoby dorosłe, które pragną poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności, spotykać się z ciekawymi ludźmi oraz zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie. Oferujemy cotygodniowe wykłady i seminaria z zakresu nauk humanistycznych, biologicznych, technicznych i rolniczych oraz rozmaite warsztaty i spotkania klubowe.

Inauguracja działalności placówki odbyła się 14 października br. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej. Słuchaczy powitali przedstawiciele Rady Programowej Uniwersytetu: dr Ryszard Miazek(Dyrektor CBR), Stanisław Kolbusz (Wicedyrektor CBR), dr Ryszard Zając, prof. Jan Górecki oraz przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Marek Cieśliński (z-ca Dyrektora w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki), który odczytał list z gratulacjami od Ministra Marka Sawickiego. Następnie odbył się wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. Włodzimierza Zycha pt.: „Maria Skłodowska-Curie, jej życie i dzieło” oraz koncert muzyki poważnej w wykonaniu zespołu Camerata Vistula pod dyrekcją Andrzeja Wróbla. Po koncercie słuchacze mieli możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w proponowanych warsztatach:

Tanecznym – rozwijającym poczucie rytmu, estetykę ruchu, gibkość, sylwetkę, kondycję i zdrowie. Program warsztatu obejmuje naukę podstaw wybranych technik tanecznych.
Ruchowym TAI CHI – to zestaw ćwiczeń terapeutycznych powodujących obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i akcji spoczynkowej serca, wzrost siły mięśni, zwiększenie zakresu ruchu w stawach, gibkości, poprawę koordynacji i równowagi, wzrost odporności na stres.
Fotograficznym – pozwalającym na zapoznanie się z praktyką wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym oraz zdobycie wiedzy na temat możliwości cyfrowej obróbki obrazu za pomocą darmowych aplikacji komputerowych.
Plastycznym – rozwijającym umiejętności plastyczne uczestników. Program ramowy obejmuje m.in.: malowanie martwej natury, malowanie jesieni w plenerze, autoportret, ozdabianie bombek choinkowych, dekoracja jaj wielkanocnych, rysowanie architektury.
Aktywny – Atrakcyjny – Spełniony – warsztaty składają się z dwóch modułów: muzykoterapii i biblioterapii.
Muzycznym – polegający na zapoznaniu słuchaczy z utworami muzycznymi, przybliżeniu podstaw teorii i historii muzyki, ćwiczeniach praktycznej umiejętności wokalnego wykonywania utworów muzycznych.
Literacko-teatralnym – obejmującym: ćwiczenia dykcyjne, interpretacyjne, w zakresie ruchu scenicznego, konstruowanie scenariusza, pracę nad własnym spektaklem.
Języka angielskiego (dla początkujących i średnozaawansowanych).