Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Bednarska
Fundacja Bednarska
Rodzaj instytucji: fundacja
ul. Bednarska 11, lok.10 Warszawa (mapa)
zamknij
+4822 8266314
fundacja@bednarska.art.pl
fundacja.bednarska.art.pl/
Fundacja Bednarska została zarejestrowana 9 stycznia 2005 r. Celami Fundacji są: wspieranie działalności w zakresie edukacji artystycznej, upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa muzycznego, wspieranie osób uzdolnionych i utalentowanych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– Finansowanie unowocześniania metod kształcenia artystycznego i programów dydaktycznych oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.
– Finansowanie konsultacji , lekcji mistrzowskich i spotkań z wybitnymi artystami i pedagogami.
– Zakup instrumentów muzycznych, nut, nagrań i innych materiałów oraz akcesoriów muzycznych.
– Skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi.
– Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć artystycznych sympozjów i konferencji w Polsce i za granicą z udziałem artystów i naukowców polskich i zagranicznych w celu wymiany myśli i doświadczeń.
– Organizacja i finansowanie konkursów artystycznych.
– Organizowanie i finansowanie wyjazdów zagranicznych artystów, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością oraz organizowanie i finansowanie pobytu w Polsce artystów, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością z innych krajów w celu zapoznania ich ze sposobami prowadzenia edukacji artystycznej.
– Współpraca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności artystycznej i edukacyjnej.
– Przyznawanie stypendiów dla osób wybitnie uzdolnionych artystycznie.
– Finansowanie infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności artystycznej i edukacyjnej.
– Organizacja i finansowanie różnych projektów artystycznych i edukacyjnych.
– Tworzenie stron internetowych poświęconych sztuce i edukacji artystycznej.

źródło: Fundacja Bednarska

Zobacz też

Fundacja Rozwoju Sztuki "Zielona marchewka"
galeria, organizator wydarzeń, fundacja
Fundacja Brucknera
organizator wydarzeń, fundacja
Fundacja Polskiej Rady Muzycznej
fundacja