Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Rodzaj instytucji: fundacja
ul. Hestii1 Sopot (mapa)
zamknij
artystycznapodroz@ergohestia.pl
www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/o_nas
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie 81-731 Sopot, ul. Hestii1 wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000518962 o numerze NIP 5851469283 i numerze REGON 222134421 ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 30.06.2014 w kancelarii notarialnej Anny Tarasiuk przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie.

Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności w zakresie promowania młodych artystów polskich, w szczególności poprzez organizowanie cyklicznego konkursu z zakresu sztuk pięknych dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych pod nazwą „Artystyczna Podróż Hestii”.

Fundacja realizuje swój cel statutowy miedzy innymi poprzez:
- przeprowadzanie konkursów z zakresu sztuk pięknych dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych w Polsce i poza jej granicami w tym konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”,
- organizowanie wystaw artystycznych promujących młodych i obiecujących polskich artystów,
- fundowanie stypendiów i nagród dla młodych artystów,
- organizowanie konferencji, seminariów, imprez w kraju i za granicą z zakresu sztuk pięknych,
- działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie publikacji wydawnictw dotyczących promowania młodych polskich artystów oraz działań i akcji artystycznych i kulturalny

Fundacja wspiera rozwój artystów ( finalistów i laureatów konkursu) poprzez promowanie ich twórczości w Polsce i zagranicą, poprzez zakupywanie prac do kolekcji i prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w Polsce.

Zobacz też


Wiadomości

Konkurs "Artystyczna Podróż Hestii"
Jeszcze do 4 kwietnia możecie wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

Konkurs adresowany jest do studentów III, IV i V roku kierunk...