Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Art Connection
Rodzaj instytucji: fundacja
ul.Sady żoliborskie17/9 Warszawa (mapa)
zamknij
+ 48 602 726 307 , + 48 694 738 656
fundacjaartconnection@onet.eu
www.artconnection-fundacja.waw.pl/index.html
Fundacja Art Connection została powołana w 2013 roku.
Jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w rozumieniu ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Najważniejsze cele fundacji to:

•popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i sztuki
•promocja i wspieranie artystów oraz uzdolnionej artystycznie młodzieży
•prowadzenie działań zwiększających dostępność oferty kulturalnej
•aktywizacja osób w wieku emerytalnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym do tworzenia i uczestniczenia w kulturze
•edukacja kulturalna


źródło: Fundacja Art Connection