Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Ośrodek Działań Twórczych "Pogodna"
Rodzaj instytucji: dom kultury
Os. Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 25, I p. Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net
www.domkulturywesola.net
Misją naszego Ośrodka Kultury jest pozyskanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości zarówno w obszarze sztuki współczesnej, jak i tradycyjnej kultury. Chcemy animować działania kulturalno-społeczne, wszechstronnie edukować i inspirować powstawanie nowych projektów w zakresie kultury. Reagujemy na potrzeby kulturalne mieszkańców, biorąc pod uwagę ich zróżnicowanie. Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i nawiązujemy współpracę partnerską na wielu płaszczyznach. Ośrodek Kultury to przyjazne miejsce spotkań mieszkańców. Działamy na rzecz wzrostu poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej. Oferujemy również pomoc merytoryczną lokalnym aktywistom, organizacjom i stowarzyszeniom. 

Multimedia