Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Inna Przestrzeń
Rodzaj instytucji: instytucja edukacyjna, organizator wydarzeń
ul. Świeradowska 43/668 Warszawa
(0-22) 425 8747
przestrzen@ przestrzen.art.pl
www.przestrzen.art.pl
Fundacja Inna Przestrzeń jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową, działającą na rzecz demokracji, praw człowieka, wielokulturowości i tolerancji.
Fundacja stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej i społecznej. Realizuje niekonwencjonalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne oraz nastawione na realną zmianę projekty społeczne w Polsce i w różnych regionach świata.
Fundacja Inna Przestrzeń powstała w czerwcu 2006 roku jako kontynuacja działań zespołu osób, które inicjowały i z sukcesem realizowały różne projekty o charakterze społecznym i artystycznym, dotyczące praw człowieka, w ramach innych organizacji pozarządowych (w tym, m.in. warszawskiej Amnesty International).
Pod koniec 2007 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Do tego czasu Fundacja zrealizowała ponad dwadzieścia projektów w Polsce i na Kaukazie Południowym.


źródło: www.przestrzen.art.pl

Zobacz też

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
organizator wydarzeń
Fundacja A.R.T.
organizator wydarzeń
Fundacja Willa Polonia
instytucja edukacyjna, organizator wydarzeń

Multimedia


Facebook