Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Rodzaj instytucji: muzeum
Rynek Starego Miasta 20 Warszawa (mapa)
zamknij
+ 48 22 831 40 61
sekretariat@muzeumliteratury.pl
www.muzeumliteratury.pl
Muzeum Adama Mickiewicza, powołane w 1950 roku, rozpoczęło działalność w 1952 roku, a na jego siedzibę przeznaczono dwie zabytkowe kamienice przy Rynku Starego Miasta: balcerowską i orlemusowską, których wnętrza przystosowano do potrzeb wystawienniczych. Od 14 grudnia 1971 roku Muzeum funkcjonuje pod nazwą Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i z placówki o charakterze biograficznym stało się muzeum typu historyczno-literackiego. Kolekcja Muzeum stale powiększała się o kolejne mickiewicziana i zbiory pisarzy dwudziestowiecznych.

Celem i zadaniem Muzeum Literatury jest wszechstronne zainteresowanie się i otoczenie opieką spuścizn i pamiątek związanych z literaturą polską, jej twórcami, a także szeroko pojętym życiem literackim w Polsce w sensie terytorialnym i historycznym. Jest nim również upowszechnianie w szerokim zakresie wiedzy o poszczególnych pisarzach, życiu literackim i literaturze polskiej od początków jej istnienia po dzień dzisiejszy. Wystawy muzealne adresowane są do młodzieży szkolnej, miłośników literatury i miłośników twórczości poszczególnych pisarzy.

Zbiory Muzeum: rękopisy, książki, dzieła sztuki, dokumentacja fotograficzna i dźwiękowa są systematycznie powiększane, opracowywane i udostępniane publiczności. Publikowane są katalogi zbiorów i wystaw, a od 1959 roku ukazuje się wydawnictwo „Blok - Notes Muzeum Literatury”. Muzeum posiada w swoim dorobku także druki bibliofilskie. Muzeum Literatury prowadzi szeroką współpracę z muzeami krajowymi i zagranicznymi, czego wyrazem są liczne wspólne przedsięwzięcia promujące polską literaturę i kulturę.

źródło: muzeumliteratury.pl

Wiadomości

Rzeczywistość muzealna zostanie przesunięta! "Making of" wystawy
Muzeum Literatury informuje:

"Jak powstaje wystawa? Zdradzamy kulisy, zapraszamy do kuchni…

Jesienią tego roku w Muzeum Literatury otwieramy wystawę poświę...
Pokaz nowo zakupionych rękopisów Mickiewicza, Sienkiewicza i Dąbrowskiej
Otwarcie pokazu rękopisów 23 października 2012 roku o godz. 12.00 w sali audiowizualnej Muzeum Literatury, Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie.

Zaprezentowane zostaną nowo zak...
1 2 3

Facebook