Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Kapuściński
Komunikat Kapituły Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego
Nagroda Translatorska dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego powstała w 2015 roku i jest przyznawana co roku w dwóch kategoriach: za całokształt twórczości i za przekład na nowy język.

Kapituła Nagrody (czwartej edycji) w składzie: Alicja Kapuścińska – żona pisarza, Vera Verdiani – pierwsza laureatka Nagrody Translatorskiej, Bożena Dudko – sekretarz Kapituły, Miłada Jędrysik z „Przekroju”, tłumaczka Elżbieta Kalinowska i Jarosław Sroka z Kulczyk Investments – przedstawiciel mecenasa Nagrody Translatorskiej, zdecydowała, że:

W kategorii 1. – Nagroda za całokształt twórczości translatorskiej
– zostaną przyznane dwie równorzędne nagrody (każda w wysokości 10 tys. zł):
pani Błagoweście Lingorskiej-Naczewskiej z Sofii (nagrodę ufundował Kulczyk Investments)
i panu Andersowi Bodegårdowi ze Sztokholmu (nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)
– wybitnym tłumaczom literatury polskiej i wielkim promotorom Polski i naszej kultury w swoich krajach, którzy darzyli Ryszarda Kapuścińskiego wielką przyjaźnią.

Błagowesta Lingorska-Naczewska (ur. 1938 – 8.04 br. będzie obchodzić swoje 80. urodziny) – wybitna polonistka, tłumaczka lit. pol. i nauczycielka bułgarskich polonistów. W latach 1967–1970 była lektorką j. bułgarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Długoletnia (1970–1997) wykładowczyni j. polskiego na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii. W latach 1984–1989 i 1991–1993 była lektorką j. bułgarskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Twórczość Kapuścińskiego przekłada od 40 lat, dotąd w jej tłumaczeniu ukazało się 13 książek RK. Razem z prof. Minką Złatewą z Wydziału Dziennikarstwa były inicjatorkami przyznania Kapuścińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa Ochrydzkiego (był to jego pierwszy zagraniczny honorowy doktorat).

Anders Bodegård (ur. 1944) jest w Szwecji najbardziej znanym i cenionym tłumaczem literatury polskiej, m.in. przełożył z j. polskiego (wcześniejszych tłumaczeń dokonywano z j. angielskiego) pięć książek Ryszarda Kapuścińskiego: "Imperium" / "Imperiet" (1993), "Wojnę futbolową" / "Fotbollskriget" (1998), "Heban" / "Ebenholts" (2000), "Podróże z Herodotem" / "På resa med Herodotos" (2006) i "Autoportret reportera" / "Reporterns självporträtt" (2009). Jego doskonałe przekłady wierszy Wisławy Szymborskiej miały duże znaczenie w decyzji Akademii Szwedzkiej o przyznaniu poetce literackiej Nagrody Nobla w 1996 r. Był również jednym z założycieli Studiów dla tłumaczy literatury Södertörns högskola w Sztokholmie, gdzie kształcił następne pokolenia tłumaczy literatury polskiej na język szwedzki.

W kategorii 2. – Nagroda za przekład na nowy język – nie zostaje przyznana, ponieważ w 2017 roku liczba 39 języków, na które jest tłumaczony Ryszard Kapuściński, nie powiększyła się o żaden nowy język.
Nagrody: p. Błagoweście Lingorskiej-Naczewskiej i p. Andersowi Bodegårdowi, zostaną wręczone 4 marca br. – w 86. rocznicę urodzin Ryszarda Kapuścińskiego – w warszawskim Teatrze na Woli. Laureatom i ich Wydawcom serdecznie gratulujemy!

w imieniu Kapituły Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego

Bożena Dudko
sekretarz Kapituły

Warszawa, 31 stycznia 2018 r.