Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Kapuściński
Komunikat Kapituły Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego
Nagroda Translatorska dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego powstała na początku 2015 roku i będzie przyznawana co roku w dwóch kategoriach: za całokształt twórczości i za przekład na nowy język.

Kapituła Nagrody (pierwszej edycji) w składzie: Alicja Kapuścińska – fundatorka nagrody za całokształt twórczości translatorskiej, Bożena Dudko – sekretarz Kapituły, Miłada Jędrysik z Instytutu Adama Mickiewicza, Elżbieta Kalinowska z Instytutu Książki i Jarosław Sroka z Kulczyk Investments – przedstawiciel fundatora nagrody za nowy język, zdecydowała, że:

W kategorii 1. – Nagrodę (trzy tysiące euro) za całokształt twórczości translatorskiej otrzymuje Vera Verdiani, która przełożyła – 15! książek Ryszarda Kapuścińskiego na język włoski (światowy rekord), w tym „Rwący nurt historii”, „Gdyby cała Afryka…” i „Czarne gwiazdy” – książki, które dotąd nie zostały przełożone na inne języki.

Decydując – jakże trafnie – o przyznaniu nagrody dla tłumacza, w jej pierwszej edycji, właśnie Verze Verdiani, jury wyróżnia język, który uczcił Ryszarda Kapuścińskiego bardziej niż inne językinapisał w laudacji Jarosław Mikołajewski, italianista, tłumacz, poeta – właśnie we Włoszech autor „Cesarza” jest najbardziej ceniony, czytany. To fakt, o którym świadczy choćby włoska nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, która na stałe weszła do kalendarza Rzymu. Świadczy gruntowna znajomość jego reportaży i wierszy. Są na to dowodem debaty na uniwersytetach i w szkołach, wyprawy jego szlakami. Jest tego znakiem tom „Kapuściński: Opere” wydawnictwa Mondadori, jedyny tom polskiego autora w serii Meridiani (…) Nagradzając Verę Verdiani, jury wyróżnia też na swój sposób włoską polonistykę, wyjątkową w pejzażu polonistyk światowych.

W kategorii 2. – Nagrodę (tysiąc euro) za przekład na nowy język, czyli taki, na który dotąd Kapuściński nie był jeszcze tłumaczony, otrzymuje Lidia Tanuszewska, za przełożenie „Imperium” (wyd. Begemot, Skopje 2014) na macedoński – 39. język, na który książki Kapuścińskiego zostały przełożone.

Nagrody zostaną wręczone w Warszawie: 4 marcaVerze Verdiani podczas "Urodzin Ryszarda Kapuścińskiego w Kinie Atlantic”, 16 majaLidii Tanuszewskiej podczas Dnia Reportażu na VI Warszawskich Targach Książki.

Laureatkom i ich Wydawcom serdecznie gratulujemy!

w imieniu Kapituły Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego,
Bożena Dudko
sekretarz Kapituły

Warszawa, 3 marca 2015 r.