Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Marian Piotr Romaniuk
pisarz, redaktor
Pisarz, redaktor, wydawca. Autor ponad 70 książek, w tym obszernej, czterotomowej monografii Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia (Instytut Wydawniczy PAX, 1994-2004); biografii Prymas Wyszyński (Gaudentinum, 2001), przeznaczonej dla młodzieży; Prymas Tysiąclecia. Przewodnik bibliograficzny 1924-2005, pełnej bibliografii podmiotowo-przedmiotowej, opatrzonej aneksami i indeksami (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006); drugie wydanie: Prymas Tysiąclecia w słowie pisanym. Warszawa 2018); Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981-2011 (Warszawa 2011), księgi wydanej przez dwóch edytorów: Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej i Instytutu Pamięci Narodowej.

Jest współautorem opracowania serii wydawniczej ośmiu tomików wyboru myśli i aforyzmów kardynała Wyszyńskiego Czas to miłość. Od roku 1987 redaktorem naczelnym pracy zbiorowej W trosce o trzeźwość Narodu – antologii tekstów najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku (Warszawa 1994-2007).

Od 2000 r. współredaktor programu naukowo-badawczego Encyklopedia Wolności, którego pierwszy tom jest właśnie na ukończeniu oraz – od roku 2004 roku. Również współredaktor przewodnika Cmentarz Bródnowski przygotowanego pod red. prof. Jana Kieniewicza (Warszawa 2008).

Jest także redaktorem pracy zbiorowej „Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka” wydanej w 2008 roku staraniem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Instytutu Jana Pawła II w Warszawie, a od 2009 r. redaktor naczelny Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej.

W roku 2011 nakładem Domu Wydawniczego Rafael ukazała się księga pamiątkowa Pożegnanie w hołdzie ofiarom tragedii pod Smoleńskiem. To w zamyśle wydawniczy monument, pomnik przygotowany ku pamięci i w hołdzie ofiarom narodowej tragedii, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Zbudowany został z fotografii i słów...

W październiku 2012 r. ukazał się tom pierwszy monografii jego autorstwa Nekropolia Bródnowska 1884-2014 z wpisem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i słowem wprowadzenia Abp. Henryka Hosera SAC, ordynariusza warszawsko-praskiego. Tom został opatrzony również słowem wstępnym prof. Jana Kieniewicza. Projekt zakłada wydanie kilku tomów biograficznych poświęconych osobom pochowanym na Bródnie, zasłużonym dla polskiej kultury, społeczności lokalnej, zwłaszcza Warszawy.

Od roku 2008 redaktor naczelny Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej i cyklicznego wydawnictwa SENTIRE CUM ECCLESIA; od roku 2011 współpracownik postulacji w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Nagrodzony m. in. w 1998 roku medalem z okazji 200-lecia Archikonfraterni warszawskiej przyznanym przez Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski oraz w
2011 r. z rąk kardynała Kazimierza Nycza medalem Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej.
W roku 2015 Maran P. Romaniuk otrzymał PAPIESKIE ODZNACZENIE BENEMERENTI – przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego, jako biograf i badacz dorobku kard. Stefana Wyszyńskiego, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia. Medal Benemerenti to złoty krzyż w kształcie karo, z napisem Benemerenti (Dobrze zasłużonym) na rewersie na tle godła Watykanu. W awersie medalu widnieje sylwetka Chrystusa.
W dniu 30 III 2017 podczas rozpoczęcia XXIII Targów Wydawców Katolickich otrzymał SREBRNY MEDAL ZASŁUŻONY DLA KULTURY GLORIA ARTIS.

Oto najważniejsze tytuły publikacji autorstwa Mariana P. Romaniuka, które ukazały się w latach 2016-2020 wraz z uzupełnieniami
• Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie założona w Roku Pańskim 1507 w trzysta czterdziestą rocznicę nadania aktu erekcyjnego przez króla Jana III Sobieskiego. Warszawa AD 2016.
• Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński w trosce o trzeźwość Narodu. Biografia w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Antologia tekstów . Patologie społeczne – myśli i sentencje. Warszawa 2018
• Społecznik i patriota. Zdzisław Wyszyński 1937-2015. Tom pierwszy serii wydawniczej IN MEMORIAM. Warszawa 2018.
• Być zawsze sobą. Antoni Podlecki 1957-2017. Tom drugi serii wydawniczej IN MEMORIAM. Warszawa 2020.
• Kardynał Józef Glemp protektor główny Archikonfraterni Literackiej. Tom trzeci (XXIII) serii wydawniczej SENTIRE CUM ECCLESIA. Warszawa 2017.
• Czcigodny Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński Protektor główny Archikonfraterni Literackiej. Tom czwarty (XXIV) serii wydawniczej SENTIRE CUM ECCLESIA (XXIV). Warszawa 2020.
• W stulecie odzyskania niepodległości: działalność Prymasa S. Wyszyńskiego w odniesieniu do rolników i wsi polskiej. „Ubezpieczenia w Rolnictwie ‒ Materiały i Studia” 2018 nr 66, s. 7-39.
• Smoleńsk – ostatnia misja. Pamięci Ofiar Katastrofy smoleńskiej w 2010 roku. Biogramy ofiar pod redakcją Mariana Piotra Romaniuka (Dom Wydawniczy Rafael). Warszawa 2020. Album płytowy (CD 1 i CD 2) wydany przez Polskie Radio pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Warszawa 2020.
• Kalendarz Archikonfraterni Literackiej za lata 2018-2021.

W przygotowaniu:
• Humanista i erudyta Józef Tadeusz Baliszewski 1937-2018. Tom trzeci serii
wydawniczej IN MEMORIAM.
• Bo królom był równy. Juliusz Słowacki w naszej pamięci. Redaktor tomu
autorstwa Bożeny i Tadeusza Baliszewskich.
• Bibliografia Zofii Kossak. Współautor z Mirosławą Pałaszewską.
• Stefan Kardynał Wyszyński prekursor zjednoczonej chrześcijańskiej
Europy. Biografia. Dokumenty. Archiwalia.
• Kryptonim „Prorok”. Dramat w trzech aktach dwóch dni z życia kard.
Stefana Wyszyńskiego.
• Na ordynansach Czarnej Madonny. Antologia wierszy, pieśni
patriotyczno-religijnych i tekstów maryjnych w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Współautor z Marianem Markiem Drozdowskim.
• Gloria victoribus. Redaktor albumu Józefa Zbigniewa Polaka. Na zawartość
albumu składają się rysunki dotyczące – zdaniem autora – trzech największych postaci ubiegłego stulecia: Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego i Lecha Kaczyńskiego.

źródło: Muzeum Literatury, Marian Piotr Romaniuk