Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Stypendia na II połowę roku 2010 zostały przyznane!
W terminie do dnia 31 marca br. napłynęło do Biura Kultury 128 wniosków o przyznanie stypendium artystycznego. Co prawda wniosków było trochę mniej niż w edycji listopadowej, ale pracy i tak nie brakowało. Weryfikacji formalnej nie przeszło 19 wniosków – 109 wzięło udział w dalszej części konkursu. Komisja zarekomendowała Pani Prezydent 8 półrocznych stypendiów (II połowa 2010 roku). Wszystkie zrealizowane projekty będą dostępne na podstronie urzędu po zakończeniu okresu stypendialnego.

Lista osób, którym przyznano półroczne stypendia w drugim półroczu 2010 roku:

1. Jolanta Juszkiewicz - „Salon Zofii Nałkowskiej”. Odtworzenie salonu pisarki z podkreśleniem jej portretu na tle literatów Warszawy w czasie II wojny światowej;
2. Anna Janko - kontynuacja powieści pt. ”Dziewczyna z zapałkami”;
3. Adriana Szymańska - przygotowanie do publikacji czterech książek – dwa zbiory szkiców literackich o literaturze współczesnej, tom wierszy i opowieść dla dzieci;
4. Maria Sołtys - opracowanie dorobku architektów, autorów projektów budynków i zespołów zabudowy zakwalifikowanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 10.X.2006 roku) jako zabytki oraz dobra kultury współczesnej podlegające ochronie;
5. Mikołaj Majkusiak - skomponowanie dwóch utworów muzycznych „Koncert na kwartet smyczkowy i zespół orkiestrowy” oraz „Koncert na akordeon”;
6. Anna Brzezińska - przygotowanie przewodnika poświęconego starym warszawskim reklamom malowanym na budynkach (do 1989 r.);
7. Cezary Koczwarski - instalacja multimedialna w przestrzeni miejskiej. Fasady budynków przekształcone w nierealną rzeczywistość;
8.Tomasz Wiśniewski - „Była sobie Warszawa” – pokazanie w formie multimedialnej prezentacji życia codziennego w okupowanej Warszawie.

Multimedia