Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Nowy skład komisji stypendialnej
Skład Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium i oceny realizacji projektów stypendialnych, dokonującej oceny merytorycznej wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie:
- Małgorzata Naimska – przewodnicząca Komisji,
- Jarosław Klejnocki (Literatura),
- Bożena Suchocka-Kozakiewicz (Taniec, Teatr),
- Tadeusz Wielecki (Muzyka),
- Bartłomiej Chaciński (Upowszechnianie kultury),
- Katarzyna Malinowska (Film),
- Małgorzata Ludwisiak (Sztuki wizualne),
- Marta Czyż (Sztuki wizualne),
- Andrzej Wolański (Opieka nad zabytkami).

Multimedia