Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Prezydent m.st. Warszawy przyznał stypendia artystyczne na 2019 rok
W tegorocznej edycji m.st. Warszawa wesprze 50 osób reprezentujących różnorodne dziedziny sztuki. W tym roku do Biura Kultury wpłynęły 574 wnioski w dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr i film. Część projektów znalazła się w kategorii upowszechnianie kultury i opieka nad zabytkami. Ostatecznie przyznano 10 stypendiów półrocznych oraz 40 całorocznych. W gronie stypendystów znalazło się 11 debiutantów. Na stypendia artystyczne w roku 2019 m.st. Warszawa przeznaczy 2 mln zł.

Wnioski oceniali eksperci zasiadający w 9-osobowej komisji, która w tym roku pracowała w odnowionym składzie. Obok członków poprzednich edycji: Małgorzaty Naimskiej (przewodnicząca), Bożeny Suchockiej-Kozakiewicz, Jarosława Klejnockiego, Tadeusza Wieleckiego, znaleźli się: Marta Czyż, Małgorzata Ludwisiak, Katarzyna Malinowska, Bartłomiej Chaciński i Andrzej Wolański. Przy ocenie brano pod uwagę wartość artystyczną, edukacyjną oraz społeczną projektu, także tematykę wyróżniającą go spośród innych.

Zarządzenie nr 293/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26.02.2019 r.

Lista osób, którym przyznano stypendia na 2019 rok

Multimedia