Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Prezydent m.st. Warszawy przyznał stypendia artystyczne na 2020 rok
W tegorocznej edycji m.st. Warszawa wesprze 53 osoby reprezentujące różnorodne dziedziny sztuki. W tym roku do Biura Kultury wpłynęło 485 wniosków w dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr i film. Część projektów znalazła się w kategorii upowszechnianie kultury i opieka nad zabytkami. Ostatecznie przyznano 16 stypendiów półrocznych oraz 37 całorocznych. Na stypendia artystyczne w roku 2020 m.st. Warszawa przeznaczy 1 852 200 zł.

Wnioski oceniali eksperci zasiadający w 9-osobowej komisji w składzie: Małgorzata Naimska (przewodnicząca), Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Jarosław Klejnocki, Tadeusz Wielecki, Marta Czyż, Katarzyna Malinowska, Bartłomiej Chaciński, Jarosław Lubiak i Andrzej Wolański. Przy ocenie brano pod uwagę wartość artystyczną, edukacyjną oraz społeczną projektu, a także tematykę wyróżniającą go spośród innych.

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyznania stypendiów artystycznych >>>

Lista osób, którym przyznano stypendium artystyczne na 2020 rok >>>

Multimedia