Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Stypendia artystyczne – ponad 600 zgłoszeń
Bardzo duże zainteresowanie stypendiami artystycznymi Miasta Stołecznego Warszawy. W tegorocznym naborze, po raz pierwszy prowadzonym tylko online, wpłynęło ponad 600 zgłoszeń.

Do podziału są prawie dwa miliony złotych. W grudniu dowiemy się, komu zostanie przyznane stypendium. W tym roku wnioski były przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m. st. Warszawy (ESdOS). Wnioski, które napłynęły między 15 sierpnia a 30 września, są teraz oceniane pod względem formalnym. Następnie komisja złożona z twórców, dziennikarzy, ekspertów będzie oceniać zgłoszenia i wybierze przyszłych stypendystów.

Stypendia artystyczne, przyznawane od 2009 roku, skierowane są do osób, które przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. Ich działalność może dotyczyć różnych dziedzin: literatury, sztuk wizualnych, teatru, filmu, muzyki i tańca, a także upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Multimedia