Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Stypendia na II połowę roku 2011 zostały przyznane!
W terminie do dnia 31 marca br. napłynęło do Biura Kultury 114 wniosków o przyznanie stypendium artystycznego. Weryfikacji formalnej nie przeszło 11 wniosków – 103 wzięło udział w dalszej części konkursu. Komisja zarekomendowała Pani Prezydent 8 półrocznych stypendiów (II połowa 2011 roku). Wszystkie zrealizowane projekty będą dostępne na podstronie urzędu po zakończeniu okresu stypendialnego.

Lista osób, którym przyznano półroczne stypendia na II półrocze 2011 roku:


- Anna Wojnarowska – napisanie dramatu, którego fabuła opierać się będzie na historii Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg oraz ludzi w niej pracujących
- Ewa Dyszlewicz - pokazanie problemu dezintegracji wielkich osiedli mieszkaniowych, budowanych masowo w latach 70` i 80` na przykładzie warszawskich Jelonek (cykl fotograficzny)
- Issa Adajew – napisanie publikacji poświęconej literaturze czeczeńskiej, przeznaczonej dla czeczeńskiej młodzieży uczącej się w Warszawie
- Patryk Matela - stworzenie powszechnie dostępnej bazy technik beatboxowych (zawierającej również ćwiczenia dykcji i oddechu)
- Katarzyna Plichta-Szwarc – napisanie sześciu krótkich scenariuszy (ok. 300 sekund) promujących czytelnictwo oraz współczesną polską literaturę Maria Sołtys - opracowanie dorobku zawodowego architektów, członków warszawskich stowarzyszeń twórczych czynnych zawodowo w latach 1931 – 1989
- Piotr Wysocki - „Energia” – cykl warsztatów
- Sławomir Wojciechowski - skomponowanie utworu muzycznego wykorzystującego dźwięki warszawskiej audiosfery: Codzienne odgłosy miasta słyszane na ulicach, stacjach metra, dworcach, parkach.

Multimedia