Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Stypendia za 2012 r. zostały przyznane!
Dnia 12 stycznia 2012 r. ukazało się Zarządzenie nr 1949/2012 Prezydent m.st. Warszawy w sprawie przyznania rocznych i półrocznych stypendiów w pierwszym półroczu 2012 roku dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m.st. Warszawy.

Zarządzenie nr 2058/2012
Załącznik do zarządzenia nr 2058/2012

W terminie 30 listopada 2011 r. napłynęło do Biura Kultury 138 wniosków o przyznanie stypendium artystycznego. Weryfikacji formalnej nie przeszło 6 wniosków – 132 wzięły udział w dalszej części konkursu. Komisja zarekomendowała Pani Prezydent 7 półrocznych stypendiów (na I połowę 2012 roku) oraz 11 rocznych.

Lista osób, którym przyznano półroczne stypendia na I półrocze 2012 roku:


- Agata Adamek - przygotowanie autorskiego scenariusza nowego spektaklu dla Teatru Zgoda
- Marek Kochan - napisanie dramatu na temat współczesnej Warszawy i jej mieszkańców, inspirowanego tomem prozy „Mówi Warszawa”
- Maciej Woźniak - napisanie książki poetyckiej opartej na przeplatających się motywach z historii i współczesności Warszawy
- Marta Ankiersztejn - cykl fotografii przedstawiający warszawską scenę tańca współczesnego i jej reprezentantów, zakończony wystawą
- Małgorzata Szyszka - opracowanie 7 dziesięciominutowych scenariuszy filmowych opowiadających o Warszawie widzianej oczami Eugeniusza Szwankowskiego
- Julia Bui-Ngoc - stworzenie sztuki video, która utrwali na taśmie klimat zabytkowych i zagrożonych warszawskich miejsc poprzez pryzmat twórczości E. A. Poe
- Jarosław Siwiński - MIDI Chopin. Skomponowanie trzech wariacji komputerowych nt. etiud Chopina pod postacią edytowalnych i ogólnodostępnych plików MIDI”

Lista osób, którym przyznano roczne stypendia na 2012 roku:

- Jakub Polakowski - dokumentacja filmowa pięciu starych osiedlowych zakładów fryzjerskich w kilku dzielnicach Warszawy (Mokotów, Ochota, Wola, Praga, Żoliborz) oraz ludzi w nim pracujących i ich klientów
- Wioletta Gołębiewska - cykl fotograficzny „Nasze prywatne relikwie” przedstawiający zdjęcia przedmiotów należących do mieszkańców Warszawy i krótkie historie związane z przedstawionymi przedmiotami
- Dagna Sadkowska - cykl warsztatów „Internetowy zbiór zadań do edukacji muzycznej – twórcze spotkania z muzyką współczesną”, będący internetowym przewodnikiem ze wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli
- Lidia Ostałowska - zebranie dokumentacji do książki o Biurze Odbudowy Stolicy i wpływie, jaki zatrudnieni w nim ludzie wywarli na współczesny kształt miasta
- Artur Jerzy Filip - rozbudowa strony internetowej poprzez www.drogakultury.waw.pl, opisującej działania na rzecz rozwoju znaczenia Skarpy Warszawskiej jako miejsca kultury oraz ochrony jej bogatego dziedzictwa kulturowego
- Michał Mróz – „Młody dla młodych” - warsztaty dla licealistów z animacji filmowej oraz praca nad stworzeniem przez uczniów pięciu warszawskich szkół licealnych filmu animowanego zakończone prezentacją stworzonego filmu
- Kalina Giersz - cykl minimum 3 instalacji w przestrzeni publicznej wraz z ich dokumentacją video-fotograficzną oraz zorganizowanie wystawy podsumowującej w przestrzeni niegaleryjnej
- Hubert Kowalski - zakończenie projektu „Wisła 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki”
- Andrzej Maciej Kwieciński - napisanie partytury opery multimedialnej, rozpisanej na trzy głosy, na podst. powieści „Lubiewo” Michała Witkowskiego
- Aldona Tołysz - wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej oryginalnej stolarki drzwiowej wybranych kamienic z terenu Warszawy, usytuowanych w kilku wybranych dzielnicach (Praga Płn. Śródmieście, Wola) z uwzględnieniem wystroju klatek schodowych
- Helena Wawrzeniuk - stworzenie cyklu prac pt.: „Pejzaże ponowoczesności – emocje, rytm, abstrakcja”, zakończonego wystawą

Multimedia