Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Stypendia na 2013 r. zostały przyznane!
Dnia 11 stycznia 2013 r. ukazało się Zarządzenie nr 3748/2013 Prezydent m.st. Warszawy w sprawie przyznania rocznych i półrocznych stypendiów w pierwszym oraz drugim półroczu 2013 roku dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m.st. Warszawy.

W terminie 15 października 2012 r. napłynęło do Biura Kultury 123 wnioski o przyznanie stypendium artystycznego. Weryfikacji formalnej nie przeszło 5 wniosków – 118 wzięło udział w dalszej części konkursu. Komisja zarekomendowała Pani Prezydent 11 półrocznych stypendiów (na I połowę 2013 roku), 2 półroczne stypendia (na II połowę 2013 roku), oraz 14 stypendiów rocznych.

Lista osób, którym przyznano półroczne stypendia na I półrocze 2013 roku:

1. Agnieszka Rayss - wykonanie cyklu fotografii "Maszynownia miasta" - architektura industrialna w Warszawie wraz z prezentacją multimedialną
2. Agnieszka Skiba - cykl spotkań tanecznych odbywających się przez 6 miesięcy w warszawskich zakładach karnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz instytucjach pomagających osobom niedostosowanym pn. "Taniec do wolności"
3. Diana Grabowska - "Warszawiaków portret własny" – wykonanie techniką własną wraz z nagraniami audio 8 figur spotkanych na ulicy interesujących postaci mieszkańców Warszawiaków
Izabela Barbara Kopeć - opis bibliograficzny oraz zapis nutowy antologii pieśni salonów kulturalnych stolicy XIX i XX wieku na głos mezzosopranowy pn. "Salon Warszawski"
4. Joanna Mlącka - cykl prac malarskich inspirowanych twórczością Milana Kundery pt. "Grawitacja"
5. Jowita Flankowska - wykonanie cyklu fotografii pn. "Kołchozy" dokumentującego niecodzienne zjawisko jakim są warszawskie wspólne mieszkania zwane potocznie "kołchozami"
6. Julia Holewińska - napisanie dramatu o Irenie Krzywickiej pt. "Gorszycielki?"
7. Michał Straszewski - praca nad właściwą dla epoki interpretacją, rozczytanie materiału nutowego oraz publiczny występ i wykonanie rzadko wykonywanych dzieł epoki renesansu
8. Monika Krzesiak - „wArsZawa” - rodzaj swobodnie skonstruowanego przewodnika po magicznych, wartościowych i interesujących budynkach stolicy dla dzieci
9. Sylwia Kalisz - napisanie scenariusza i wyreżyserowanie spektaklu "Dom głęboko ukryty"
10. Wojciech Chmielewski - napisanie powieści, dziejącej się w warszawskich realiach pt. „Belweder gryzie w rękę”

Lista osób, którym przyznano półroczne stypendia na II półrocze 2013 roku:

1, Marcin Dawidowicz - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej; pomiarowo-rysunkowej oraz fotograficznej wybranych przykładów oryginalnych wrót bramnych pochodzących z kamienic warszawskich z drugiej połowy XIX i pocz. XX w.
2. Adrian Sinkowski - napisanie tomiku wierszy pod roboczym tytułem Anatomia

Lista osób, którym przyznano roczne stypendia na 2013 rok:

1. Antoni Ferency - napisanie dramatu pt. "Rzeczy"
2. Artur Jerzy Filip - kontynuacja i stała opieka animacyjna nad projektem "Warszawska Droga Kultury na Skarpie"
3. Barbara Madejska - "Zawirowani" - scenariusz i realizacja pełnometrażowego filmu dokumentalnego o teatrze tańca
4. Ewa Kalnoj Ziajkowska - Architektura i urbanistyka warszawskiej Pragi w 20-leciu międzywojennym. Plany niedokończone. Publikacja książkowa i wystawa w Muzeum Pragi
5. Ewa Nawój - dokumentacja i napisanie scenariusza godzinnego filmu dokumentalnego "Warszawa-Commentry. Lata 30, lata 40”, mającego za temat dzieje fabryki metalurgicznej Leona Kranca w Polsce i we Francji
6. Ewa Uniejewska - "Warszawski przystanek Ryszarda Bolesławskiego" - zebranie kompletnych materiałów do książki poświęconej pobytowi w Warszawie oraz jego działalności jako twórcy teatralnego
7. Joanna Liczner - napisanie dwóch książek: zbioru szkiców o macierzyństwie i literaturze "Powlekać rosnące" oraz tomu poetyckiego "Intima thule"
8. Julia Bistuła - wykonanie cyklu portretów "Portretowy Zakład Krawiecki" wykonanych techniką własną
9. Łukasz Izert - „Serial o superbohaterze Warszawy” - realizacja serii 8 ok. dwuminutowych filmów z jego udziałem o tematyce aktualnych problemów społecznych w Warszawie
10. Magdalena Rogowska - "Zakład. Mitologie" - napisanie sztuki teatralnej rozgrywającej się w zakładzie poprawczym dla dziewcząt w Falenicy, nagranie fragmentów powstałej sztuki i udostępnienie ich w internecie w formie audiobooka
11. Marta Nadzieja Kopyt - wykonanie "Ilustrowanego przewodnika po bazarach warszawskich" zawierającego m.in. kolaże-ilustracje bazarków, wywiady ze sprzedawcami, zredagowane teksty o bazarkach
12. Mieczysław Litwiński - stworzenie wokalno-instrumentalnej kompozycji muzycznej o roboczym tytule "VARSVA”
13. Milena Woźniak - "Kolekcjonerska Warszawa" - dokumentacja, upowszechnianie i popularyzacja historii warszawskich kolekcjonerów oraz ich kolekcji sztuki poprzez założenie strony internetowej poświęconej wyszczególnionym kolekcjonerom
14. Rafał Czachorowski - przeprowadzenie warsztatów literackich - "Przeczytaj mnie" przeznaczonych dla dzieci z warszawskich publicznych szkół podstawowych z klas 4-6

Lista załączników:


Zarządzenie nr 3748/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 11 stycznia 2013 r.
Załącznik do zarządzenia nr 3748/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.01.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że obowiązuje już nowa uchwała Rady m.st. Warszawy dotycząca stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie.

Zmiana uchwały stypendialnej jest wynikiem doprecyzowania art. 7b ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej odnoszącego się do stypendiów przyznawanych przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, ale również podsumowań dwóch lat doświadczeń przyznawania stypendiów artystycznych przez Prezydenta m.st. Warszawy i zarządy dzielnic m.st. Warszawy. Mamy nadzieję, że zaproponowane zmiany przyczynią się do sprawniejszej organizacji pracy i wprowadzeniu bardziej przejrzystych zasad.”

Dnia 26 kwietnia 2012 r. ukazało się Zarządzenie nr 2424/2012 Prezydent m.st. Warszawy w sprawie przyznania półrocznych stypendiów w drugim półroczu 2012 roku dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m.st. Warszawy.

Zarządzenie nr 2424/2121

Do dnia 31 marca 2012 roku do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy wpłynęło 75 wniosków stypendialnych. Wszystkie wnioski spełniały konieczne kryteria formalne, a więc były oceniane pod względem merytorycznym przez Komisję do spraw stypendiów artystycznych.

Komisja zarekomendowała Pani Prezydent 12 półrocznych stypendiów na II połowę 2012 roku: Zobacz listę wnioskodawców.

Lista osób, którym przyznano stypendia w roku 2013: zobacz

Zarządzenie nr 3748/2013 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyznania rocznych i półrocznych stypendiów w pierwszym oraz drugim półroczu 2013 roku dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy: Zarządzenie

Multimedia