Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Stypendia artystyczne na 2016 rok – do 15 października czekamy na ciekawe projekty!
Zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków o przyznanie stypendium artystycznego m.st. Warszawy dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Czas na złożenie wniosku, wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, upływa 15 października 2015 roku.

Przypominamy również, że w danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć wyłącznie jeden wniosek stypendialny. Zgodnie z regulaminem miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni. W ubiegłych latach średnia wysokość stypendium wyniosła 2000 zł brutto.

Wniosek należy złożyć w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy (ul. Niecała 2, godziny 8.00 – 16.00, sekretariat, pok. 300) albo w wybranym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Kultury pod numerem telefonu: 22 44 30 354 lub pisząc na adres stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

Życzymy powodzenia!

Multimedia