Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Stypendia artystyczne na 2017 rok
Jeśli zajmujesz się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury bądź sprawujesz opiekę nad zabytkami m.st. Warszawa, możesz składać wniosek o przyznanie stypendium artystycznego na rok 2017. Na ciekawe twórcze projekty oczekujemy do 17 października 2016 roku.

Kiedy mija termin?
W związku z tym, że określony regulaminem termin składania wniosków przypada w roku bieżącym w dniu wolnym od pracy, ostateczny termin dostarczenia aplikacji stypendialnych (kompletnych wniosków) upływa 17 października 2016 roku.

Ile wniosków można złożyć?
W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć jeden wniosek stypendialny.

Jaka jest wysokość stypendium?
Zgodnie z regulaminem, miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni. W ubiegłym roku miesięczna wysokość stypendium wyniosła 2.500 zł brutto.

Czy jest regulamin i lista wymaganych dokumentów?
Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu przyznawania stypendiów oraz wzorów: wniosku o przyznanie stypendium, rekomendacji oraz sprawozdania z realizacji projektu stypendialnego. Dokumenty dostępne są w witrynie internetowej stypendium:
www.kulturalna.warszawa.pl/stypendia-artystyczne.html

Gdzie złożyć wniosek?
Zmiana miejsca składania wniosków!
Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, w godzinach: 8.00 – 16.00 (parter) albo w wybranym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy lub przesłać pocztą tradycyjną (w takim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

Kto ocenia?
Obecnie wnioski pod względem merytorycznym ocenia i rekomenduje komisja w następującym składzie: Włodzimierz Paszyński – przewodniczący, Jacek Dyrzyński, Karol Guttmejer, Jarosław Klejnocki, Małgorzata Naimska, Barbara Sokołowska, Bożena Suchocka oraz Tadeusz Wielecki.

Jakie wnioski były dotychczas realizowane?
Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wspieranych w ramach stypendium artystycznego działań twórczych. Pełna lista stypendystów dostępna jest witrynie internetowej stypendium: www.kulturalna.warszawa.pl/stypendia-artystyczne.html

Masz pytania?
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Kultury pod numerem telefonu: (22) 44 30 354 lub pisząc na adres:
stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

Życzymy powodzenia!

Multimedia