Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Nowa procedura stypendialna
13 października 2017 roku weszła w życie nowa uchwała stypendialna przedłużająca termin składania wniosków na stypendium artystyczne do 15 listopada 2017 roku. W 2018 roku zostanie przyznanych około 50 stypendiów rocznych i półrocznych w wysokości do 4 000 zł miesięcznie.
Inne zmiany to:
- wprowadzenie podziału stypendiów na dwie kategorie: twórcy z dorobkiem i debiutanci,
- nowy wniosek,
- wprowadzenie precyzyjnych kryteriów oceny
Dodatkowe informacje dostępne są również w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.
Zachęcamy też do kontaktu z Wydziałem Dziedzictwa i Współpracy Zagranicznej:
tel: 22 44 30 354,
e-mail: stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl
Do wniosków o przyznanie stypendium złożonych przed dniem wejścia w życie nowej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

Multimedia