Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
stypendia artystyczne

Stypendia na rok 2011 zostały przyznane!
W terminie do dnia 30 listopada 2010 roku napłynęło do Biura Kultury 96 wniosków o przyznanie stypendium artystycznego. Weryfikacji formalnej nie przeszło 10 wniosków – 86 wzięło udział w dalszej części konkursu. Komisja zarekomendowała Pani Prezydent 5 wniosków do przyznania półrocznego stypendium w pierwszym półroczu 2011 roku oraz 14 wniosków do przyznania całorocznego stypendium na rok 2011.

Lista osób, którym przyznano półroczne stypendia w pierwszym półroczu 2011 roku:

1. Iryna Blokhina - Stworzenie cyklu 5 piosenek dla chóru dziecięcego a capella do tekstów wierszy warszawskiej poetki Wandy Chotomskiej.
2. Anna Piwkowska - Napisanie książki eseistyczno-wspomnieniowej o Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie oraz Muzeum i Domu Pracy Twórczej.
3. Artur Zduniuk - Wykonanie dokumentacji „vlepki” jako historii warszawskiego street-artu.
4. Patrycja Anna Jastrzębska - Dokumentacja i prezentacja warszawskich budynków o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej, wyburzonych po 89 roku.
5. Michał Górczyński - Stworzenie zbioru etiud na klarnet.

Lista osób, którym przyznano całoroczne stypendia na rok 2011:

1. Katarzyna Bieńkowska - Przygotowanie do druku szkiców literackich i recenzji Zbigniewa Bieńkowskiego.
2. Monika Stachura - „Kultura po fajrancie. Działalność zakładowych domów kultury w Warszawie w okresie PRL”.
3. Jan Strękowski - Dokumentacja i napisanie scenariusza filmu „UW – dwieście lat historii”.
4. Agnieszka Makowska - Stworzenie spektaklu teatralnego „Medium”.
5. Halina Roszkowska - Wykonanie zdjęć terenów Mazowsza – jego krajobrazu przyrodniczego powiązanego z dziedzictwem kulturowym osadnictwa olenderskiego.
6. Małgorzata Korpała - Opracowanie standardów badań zabytkowej architektury w Warszawie.
7. Barbara Kozłowska - „Od Królewskiej odlewni do lokalnych odlewni artystycznych. Pomniki warszawskie – katalog obiektów”.
8. Karolina Kirsz - Wystawienie sztuki Adama Rappa „ZIMA W CZERWIENI”.
9. Zbigniew Carewicz - Cykle fotograficzne opowiadające o Warszawie: „Gracze” oraz „Moja Warszawa”.
10. Zbigniew Sikora - Mural nawiązujący do polskiej kultury umieszczony na ścianie warszawskiego budynku.
11. Julia Popławska - Kontynuacja projektu „Te miejsca”.
12. Paweł Rubaszewski - Wykonanie grupy rzeźb „białe i czarne”.
13. Anna Czyżewska - Projekt „Pożegnanie z Bajką. Historia warszawskich barów kawowych”
14. Hubert Kowalski - Kontynuacja prac w ramach projektu „Wisła 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki”.

Multimedia