Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Konkursy dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięte
57 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe otrzyma miejskie dofinansowanie w łącznej wysokości trzech i pół miliona złotych.

Najwięcej zgłoszeń (178) wpłynęło do konkursu „Kulturalna oferta Warszawy”, tu też było do podziału najwięcej środków – trzy miliony złotych. Ta kwota zostanie przeznaczona na realizację 38 projektów wybranych przez komisję konkursową.
W dwóch kolejnych konkursach do podziału było łącznie pół miliona złotych. Do „Różnorodnej Warszawy” zgłoszonych zostało 108 projektów, spośród których 10 otrzyma w sumie 300 tysięcy złotych dofinansowania. W konkursie „Dziedzictwo kulturowe Warszawy” 200 tysięcy złotych zostanie podzielone między 9 projektów, wybranych spośród 83 zgłoszonych.

Zarządzenie ws rozstrzygnięcia konkursu "Kulturalna oferta Warszawy" >>>
Zarządzenie ws rozstrzygnięcia konkursu "Dziedzictwo kulturowe Warszawy" >>>
Zarządzenie ws rozstrzygnięcia konkursu "Różnorodna Warszawa" >>>

W stolicy zarejestrowanych jest kilkanaście tysięcy organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeń i fundacji. Tak zwany trzeci sektor jest ważnym partnerem miasta, obok sektora publicznego i rynkowego. Warszawa zleca NGOsom realizację zadań publicznych w wielu dziedzinach, między innymi w kulturze. Miasto wyłania najlepsze projekty w konkursach, a następnie wspiera je finansowo.