Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Fundusz Edukacji Kulturalnej 2021 – zwycięskie projekty
Przyznano dotacje na realizację projektów edukacji kulturalnej przez domy kultury i biblioteki w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

Do konkursu zgłoszono 62 projekty. Pula środków przeznaczona na ich realizację wynosiła 400.000 zł. Każda dzielnicowa instytucja kultury mogła wnioskować o dotację w maksymalnej wysokości 15.000 zł. Określono priorytety konkursu, wśród których znalazły się działania rozwijające kompetencje świadomego, twórczego uczestnictwa w kulturze oraz postawy tolerancji i akceptacji, projekty angażujące lokalne środowiska we współpracy z twórcami, rzemieślnikami, projekty skierowane do grup o specjalnych potrzebach lub utrudnionym dostępie do kultury. Oceniano również poziom merytoryczny projektu, klarowność opisu i jego spójność z harmonogramem i kosztorysem. Uwzględniono również opinie dzielnicowych wydziałów ds. kultury co do zasadności realizacji projektu ze względu na specyfikę i potrzeby Dzielnicy.

Ostatecznie komisja przyznała dotacje następującym 29 projektom.
Lista zwycięskich projektów >>>