Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Medale Zasłużony Kulturze – Gloria Artis dla artystów Teatru Żydowskiego
Czworo artystów Teatru Żydowskiego zostało odznaczonych medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.
Otrzymali je - z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego:


Złoty medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis: Gołda Tencer

Srebrny medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis: Henryk Rajfer

Brązowy medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis: Jerzy Walczak, Marek Węglarski

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 7 grudnia br. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego, na mocy ustawy z 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 131, poz. 1091) przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Multimedia