Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wydarzenia


Sztuka rewolucji
Gazeta Wyborcza, str. 23/co jest grane, autor: Agnieszka Kowalska
To nie będzie zwykła rocznicowa wystawa. Nie znajdziecie tu zbyt wielu historycznych dokumentów, a niemal wyłącznie dzieła sztuki. Kuratorki z Zachęty - Maria Brewińska i Hanna Wróblewska - pokazują nam rok 1968 widziany z perspektywy artystów. Wystawa przypomni nam rozmaite konteksty wydarzeń tego niezwykłego roku. Roku napięć politycznych i społecznych, protestów, zamieszek i rozruchów, które przetoczyły się właściwie przez cały świat, od Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez Niemcy, Francję, Polskę, Czechosłowację aż po Japonię (nie omijając Ameryki Południowej), radykalnych wystąpień czarnych Amerykanów, kolejnej fali ruchu feministycznego, protestów antywojennych, rodzącej się świadomości ekologicznej, kontrkultury. W Polsce ten okres kojarzony jest głównie z wydarzeniami Marca '68, paryskim Majem i inwazją wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W Zachęcie przekonamy się, że był znacznie bogatszy. Dowiemy się, jaka sztuka towarzyszyła tym przemianom i czy lub wjaki sposób była w nie zaangażowana. Punktem wyjścia jest tu książka z 1967 r. "Społeczeństwo spektaklu" GuyaDe-borda, jednego z założycieli Międzynarodówki Sytuacjonistycznej, określanego mianem "ostatniego wielkiego rewolucjonisty". Publikacja, która stała się zapowiedzią rewolt '68 r., była bezlitosną diagnozą społeczeństwa wyobcowanego wskutek oddziaływania mediów i systemów sprzedaży, społeczeństwa, dla którego wszystko stanowi zbiór obrazów, na których powstawanie nie ma żadnego wpływu. Lekarstwem na ten stan miały być artystyczno-poli tyczne prowokacje skierowane przeciw wszelkim systemom (nie tylko politycznym), mające wyrwać ludzi z letargu. Na wystawie znajdziemy dzieła sztuki, które podobnie jakksiążka Deborda przeczuwały rewolucję, które jej towarzyszyły lub powstały w jej wyniku. Eksperymentujące z nowymi mediami, wykraczające poza przestrzeń galerii, zaangażowane politycznie i społecznie. Wśród autorów m.in.: Andy Warhol, Joseph Beuys, Yayoi Ku-sama, Nam June Paik, Jirzi Kolar, Ni-ki de Saint Phalle, Louise Bourgeois i Polacy, m.in. Edward Krasiński, Zofia Kulik, Stanisław Drożdż. Wystawie towarzyszyć będzie przygotowana wspólnie przez Zachętę i wydawnictwo Agory książka z kluczowymi tekstami z 1968 r. i esejami na temat problemów oraz istotnych zjawisk tamtych czasów. Przedmową opatrzył ją Adam Michnik.