Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Za chwilę start "Warszawskiej Jesieni"
"Jesień Kontrastów
Współczesna muzyka iberoamerykańska, beatboxerzy i prekursorskie dzieła Karlheinza Stockhausena zabrzmią na pełnej różnych barw tegorocznej Warszawskiej Jesieni

Tegoroczny 51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" będzie w dużej mierze poświęcony muzyce kompozytorów zHiszpanii, Portugalii, ale też z Ekwadoru, Meksyku i Brazylii.
Głównymi bohaterami będą Hiszpanie Mauricio Sotelo oraz Jose Maria Sanchez-Verdu, twórcy łączący nowoczesny język dźwiękowy z tradycją muzyki flamenco, arabskiej i żydowskiej, wyciągający z nich zaskakujące wnioski. - W sposób naturalny godzą oni głęboką duchowość ze zmysłowością i wrażliwością na fizj o-logiczny aspekt dźwięku - uważa Tadeusz Wielecki, dyrektor festiwalu Warszawska Jesień.
Przy okazji prezentacji utworów Mauricia Sotelo po raz pierwszy wPol-sce usłyszymy znanych muzyków flamenco - cantaora Arcangela oraz gitarzystę Juana Manuela Cańizare-sa. Dwukrotnie wystąpi Orkiestra Radia i Telewizji z Madrytu pod dyrekcją Arturo Tamayo. Dominację Hiszpanów przełamie Sond'Ar-te Electric z Lizbony, w fascynujący spo-sób łączący muzykę instrumentalną z elektroniką.
Jako wydarzenie zapowiada się koncert finałowy z udziałem światowej sławy francuskiego wokalisty Marcela Pereza, znawcy repertuaru liturgicznego czasów średniowiecza, m.in. chorału Kościoła rzymskiego dawnej Hiszpanii pod panowaniem arabskim. W dedykowanym mu przez Jose Marię Sanche-za-Verdu utworze "Maqbara" Perez
zaprezentuje niezwykłą technikę śpiewu mozarabskiego.
W programie nie zabraknie utworów wykraczających poza akademickie pojmowanie muzyki, nierzadko inspirowanych kulturą popularną. Do nich należy poemat symfoniczny "Ingu-esu" Meksykanina Enrica Chapeli, który pokusił się o odwzorowanie za pomocą dźwięków orkiestry legendarnego meczu podczas Pucharu FIFA w l999 r., kiedy to MeksykpokonałBra-zylię 4:3.
Warszawska Jesień otworzyła się w tym roku także na muzyków hiphopowych. Wraz z zespołem Kwartludium wystąpią beatboxerzy Zas i Tik Tak w utworach polskich, argentyńskich i meksykańskich kompozytorów skomponowanych na zamówienie festiwalu specjalnie dla tych wykonawców.
Po raz pierwszy na festiwalu zabrzmią utwory Andrzeja Kwiecińskie-go, Jagody Szmytki, Wojciecha Widłaka i Pawła Hendricha, kompozytorów młodego i średniego pokolenia.
Głównym, acz nieobecnym bohate-rem festiwalu będzie zmarły w grudniu zeszłego roku niemiecki awangardzista Karlheinz Stockhausen. Warszawska Jesień przygotowuje monumentalną prezentację dwóch ambitnych dzieł Stockhausena w wielkiej hali Torwaru dla blisko tysięcznej publiczności, która nie zasiądzie tym razemna trybunach, lecz naestradzie. We wtorek23 września wy-słuchajednego z ostatnich utworów Stockhausena - lektronicznych "Cosmic Pulses" (2007) skomponowanychjako 13. godzina z zaplanowanego na 24 kom-pozycje cyklu "Dźwięk - 24 godziny dnia". To muzyczne uniwersum, w którym każda z 24 warstw dźwięku emitowanych przez osiem najwyższej klasy głośników wykonuje swój własny ruch
w przestrzeni. Kompozytor wyznaczył dla nich aż 241 trajektorii dźwięku. Tego samego dnia w wykonaniu niemieckiego zespołu muzyki nowej - musikFabrik ze Stuttgartu - zabrzmi także "Michaels Reise", drugi akt opery "Donnerstag" z siedmioczęściowego cyklu scenicznego "Licht" Stockhausena. Nad tą utopij-ną ponadreligijną wizją z udziałem trzech duchów uniwersum: Archanioła Michała, Ewy i Lucyfera niemiecki kompozy-tor pracował przez 26 lat, dokonując wielkiej syntezy swoich doświadczeń muzycznych, naukowych i humanistycznych.
Natomiast w czwartek 26 września w praskim Koneserze przy Ząbkow-skiej usłyszymyjeden z najbardziej prekursorskich utworów Stockhausena - "Hymnen" - połączenie muzyki konkretnej i elektronicznej z improwizującą orkiestrą. Kompozycja ta powstała w 1966 r. na kanwie 40 hymnów z całego światajako wizjonerskie dzieło doby globalizacji. Zostanie ono wykonane w ramach międzynarodowego projektu "Stockhausen Celebration - Modern Anthem of Europe".
Szczegóły: www.warszawska-j e-sien.art.pl. "
Anna S. Dębowska, Gazeta Wyborcza 2008-09-17