Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Medialny szum czy rzeczywiste problemy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej?
 MUzeum Sztuki Nowoczesnej
MUzeum Sztuki Nowoczesnej
Artykuły prasowe komentują perturbacje, związane z wdrożeniem do realizacji projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej autorstwa Kereza. Miasto sugeruje pewne zmiany, architekt trzyma się swego zdania. A artyści apelują do władz miejskich o to, by Muzeum w końcu powstało. Warszawa - europejska stolica, a być może w 2016 roku Europejska Stolica Kultury powinna z uwagą i pietyzmem pochylić się nad każdym projektem, zwiększającym jej kulturalną, pozostawiającą wiele dożyczenia, infrastrukturę - twierdzą.

">Budujcie Muzeum Sztuki - apelują ludzie kultury<
Szefowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz znani artyści apelują do ratusza i resortu kultury, by nie rezygnować z budowy obiektu
Dziś wiceprezydent miasta Jacek Wojciechowicz ma spotkać się z ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim i rozmawiać o projekcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Spróbują zażegnać konflikt, jaki powstał, gdy architekt Christian Kerez odmówił przeproj ektowania muzeum, by -takjak chcieli miejscy urzędnicy - na parterze ulokować teatr. Efekt? Kilka dni temu ratusz wstrzymał prace projektowe.
- Jeśli szybko nie zapadną decyzje, co dalej z placówką, możemy nie zdążyć z wnioskiem o 5 o mln euro na dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej - ostrzega rzecznik MSN Marcel Andino Velez.
Paweł Barański, szef stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta prowadzącego inwestycje, ripostuje: - Dotacjinie dostanie-my, jeśli pani dyrektor muzeum Joanna Mytkowska oraz architekt nie zaczną współpracować z miastem i resortem. Trzeba przygotować dobry program funkcjonalno-użytkowy dla tego obiektu.Narazie zaprojektowany przez Kereza parter uniemożliwia pozyskanie dotacji - ocenia.
Muzeum postanowiło jednak zainteresować konfliktem świat kultury. Wczoraj na jego stronie internetowej pojawił się list otwarty, w którym znane osoby proszą ministra kultury i prezy-dentmiasta, by nie blokowali inwestycji.
"Apelujemy, byście Państwo podjęlijaknajszybciej roztropne decyzje, dobre dla polskiej kultury i stolicy. I nie zaprzepaszczali ogromnej szansyjaką niesie budowa MSN" - piszą.
Pod listem podpisanych jest 300 osób, m.in. Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Wilhelm Sa-snal, Magdalena Abakanowicz, An da Rottenberg, Stanisław Różewicz, Jan Englert. Władze MSN wysłały wczoraj list do ratusza i Ministerstwa Kultury. Nadal zbierają podpisy na stronie internetowej muzeum.
- To dość niepolityczna praktyka, gdy jednostka podległa miastu i ministerstwu wywiesza list otwarty na dzień przed spotkaniem władz resortu i stolicy, zamiast dążyć do porozumienia. Robi się szum z błahej kwestii - ocenia Barański.
Rzecznik ratusza Tomasz Andryszczyk dodaje, że współpraca z Joanną Mytkowska nie układa się dobrze. Czy zatem list doprowadzi do jej dymisji? Czy wcześniej ratusz zrezygnuje zbudowy muzeum?
Dotąd miasto wydało na MSN ponad 2,5 mln zł - większość na zapłatę za pierwszą część projektu Kereza.
POWIEDZIELI
DLA "ŻYCIA WARSZAWY
MAGDALENA ŁAZARKIEWIGZ
To, że Warszawa, ważny ośrodek sztuki współczesnej, nie ma tego typu muzeum, jest ewenementem w skali Europy. Owszem, mamy CSW Zamku Ujazdowskiego, ale jest to mata placówka. Musimy się otworzyć na nowoczesną kulturę. To nasze okno na świat.
PAWEŁ POTOROCZYN
Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
Muzeum Sztuki Nowoczesnej to nie inwestycja, to projekt cywilizacyjny. Jest ono potrzebne nie tylko stolicy, ale całej Polsce. Nie ma teraz instytucji, która mogłaby opowiedzieć o polskiej historii sztuki ostatnich 50 lat. Muzeum mogłoby ją przedstawić całemu światu.
GRZEGORZ PIĄTEK
Krytyk sztuki
Jeśli dojdzie do kilkumiesięcznej przepychanki, to opóźni się powstanie muzeum. A jest ono potrzebne. Polska ma dobrą sztuką współczesną, cenioną na świecie, a nie ma odpowiedniego miejsca do jej pokazania. Bez nowoczesnych placówek nie mamy co marzyć o tytule europejskiej stolicy kultury 2016 roku."
Autorzy: Aleksandra Pinkas, Izabela Kraj; bet Życie Warszawy 2008-09-30

"LIST OTWARTY
W SPRAWIE MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Pan Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szanowni Państwo,
jesteśmy głęboko zaniepokojeni wstrzymaniem prac nad projektem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War-szawie. Międzynarodowejury wybrało projekt, władze miastapodpi-sały umowę z architektem, rząd zapewnił środki z funduszy europejskich, nad kolekcją i programem przyszłego Muzeum pracuje pełen zaangażowania zespół. Tymczasem dowiadujemy się, że prace utknęły w martwym punkcie, a odpowiedzialne władze nie podejmują stosownych decyzji.
Dwudziestolecie odzyskania przez Polskę suwerenności miało zostać uświetnione budową pierwszego w naszej części Europy muzeum
sztuki o tak dużej skali. Warszawa miała otrzymać nie tylko nową instytucję o narodowym znaczeniu i europejskiej randze, ale także miejsce przyjazne mieszkańcom i otwarte na miasto. Placówkę, która za pomocą najlepszego z języków wytworzonych przez ludzi -języka sztuki - będzie tłumaczyć i przekazywać światu polskie doświadczenie.
Zamiast tego mamy do czynienia z pogarszającą się atmosferą wokół planów budowy Muzeum. Działania władz sprawiają wrażenie niejasnych.
Śmiałość wizji ustąpiła miejsca strachowi przed podejmowaniem decyzji, a na placu Defilad, w miejscu, gdzie miało powstać Muzeum, nadal trwa urbanistyczny chaos i zwykły nieporządek.
Apelujemy, byście Państwo podjęli jak najszybciej roztropne decyzje, dobre dla polskiej kultury i dla polskiej stolicy. Byście nie zaprzepaścili ogromnej szansy, jaką niesie budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Warszawa, 26 września 2008
Podpisali:
Magdalena Abakanowicz, Andrzej Wajda, Maria Janion, Paweł Śpiewak, Agnieszka Holland, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Englert, Krystyna Janda, Olga Tokarczuk, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Kazimierz Kutz, Izabella Cywińska, Maja Komorowska, Stanisław Różewicz, Jerzy Skolimowski, Wilhelm Sasnal, Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Anda Rottenberg, Monika Sosnowska, Zofia Kulik, Małgorzata Szejnert, Kazik Staszewski, Leszek Możdżer, Hanna Krall, Maciej Nowak, Małgorzata Szumowska, Mariusz Sieniewicz, Marcel Loziński, Marian Pankowski, Paweł Potoroczyn, Feliks Falk, Maja Ostaszewska, Magdalena Łazarkiewicz, Marek Żydowicz, Sławomir Idziak, Jacek Żakowski, Sławomir Sierakowski, Bogna Świątkowska, Andrzej Żuławski, Jacek Bromski, Jan Szomburg, Grzegorz Piątek, Maciej Miłobędzki, Michał Kaczyński, Łukasz Gorczyca
Pełna lista podpisów na: www.artinuseum.pl"
Gazeta Wyborcza 2008-09-30

"AKCJA j MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
List otwarty polskich artystów
W zeszłym tygodniu władze miasta poinformowały o wstrzymaniu na czas nieokreślony prac nad projektem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Nie zgadzają się z tym wybitne osoby ze świata kultury i sztuki. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstał w tej sprawie list otwarty skierowany do prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz i ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego.
"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wstrzymaniem prac nad projektem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. (...) Apelujemy, byście Państwo podjęli jak najszybciej roztropne decyzje, dobre dla polskiej kultury i dla polskiej stolicy. Byście nie zaprzepaścili ogromnej szansy, jaką niesie budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie." - czytamy w liście.
Pod listem podpisali się m.in. Jan Englert, Krystyna Janda, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Kazimierz Kutz, Maja Komorowska, Andrzej Wajda, Hanna Krall, Magdalena Abakanowicz.
Każdy mieszkaniec Warszawy może ich poprzeć. Wystarczy wejść na stronę www.art-museum.pl i podpisać się pod listem. Do tej pory zrobiło to ok. 400 osób."
Autorzy: kch, maw; Dziennik 2008-09-30