Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Instytucje


Maluj i wygrywaj! - Międzynarodowy konkurs dla młodzieży - na plakat filmowy
 źródło fot: organizatorzy
źródło fot: organizatorzy
Konkurs skierowany jest do uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, Holandii, Anglii, na Białorusi i Litwie.

Przedmiotem konkursu jest plakat stworzony przez uczestnika konkursu do jednego z poniżej podanych filmów:
Cześć Tereska reż. Robert Gliński
Historia Kina w Popielawach reż. Jan Jakub Kolski
Żywot Mateusza reż. Witold Leszczyński
Popiół i Diament reż. Andrzej Wajda
Rejs reż. Marek Piwowski
Prace muszą być wykonane w technikach plastycznych, w formacie A2.
Na konkurs nie będą przyjmowane prace przestrzenne lub z wykorzystaniem plasteliny itp. materiałów.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
Fotografie użyte do plakatu muszą być własnego autorstwa. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
Pracę konkursową należy przesłać na adres Organizatora do 30 kwietnia 2016 r. Liczy się termin dostarczenia przesyłki.
Praca konkursowa powinna być podpisana poprzez załączenie na odwrocie wypełnionej karty zgłoszenia wydrukowanej ze strony
www.zacisze.waw.pl/konkursy

Osoba upoważniona przez Organizatora do udzielania informacji na temat Konkursu:
Bogusława Ołowska, galeria@zacisze.waw.pl, tel. +48 22 679 84 69, wew. 103